Om Ikano Akademin på Politikerveckan i Järva

Varför vill ett bostadsföretag engagera sig i arbetslösa ungdomar? Walle och Amir berättar om Ikano Akademin på Politikerveckan i Järva.

Hentverkarna

Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.

Hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart.