Om Ikano Akademin på Politikerveckan i Järva

Varför vill ett bostadsföretag engagera sig i arbetslösa ungdomar? Walle och Amir berättar om Ikano Akademin på Politikerveckan i Järva.

Hentverkarna

Ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.

Hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart i och runt hemmet.