En härlig dag att lägga sedumtak

Följ med när vi lägger gröna tak på Gjuteriet i Malmö. Visste ni att gröna tak fördröjer samt binder dagvatten, isolerar och bidrar till den biologiska mångfalden dessutom är det snyggt tycker vi!