Världen utvecklas snabbt

Urbanisering, digitalisering och nya sätt att leva innebär både utmaningar och möjligheter i vår bransch.

Vi vill jobba med utveckling som skapar värde både för våra kunder och för branschen i stort.  I vårt innovationsarbete är det viktigt att börja med att identifiera vilka behov som är viktiga innan vi tar fram lösningar. Lösningarna kan sedan vara tekniska som vårt FlexRum med flyttbara väggar eller handla om att starta ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. 

Vi inspireras av våra kunder och vår värdering Våga gå vår egen väg.

 

Några exempel på vårt innovationsarbete

BoLabb

I innovationsprogrammet BoLabb försöker vi hitta nyckeln till framtidens boende.

Förändra byggreglerna

Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov.

Hentverkarna

Ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.