Världen utvecklas snabbt

Urbanisering, digitalisering och nya sätt att leva innebär både utmaningar och möjligheter i vår bransch.

Vi vill jobba med utveckling som skapar värde både för våra kunder och för branschen i stort.  I vårt innovationsarbete är det viktigt att börja med att identifiera vilka behov som är viktiga innan vi tar fram lösningar. Lösningarna kan vara tekniska som vårt FlexRum med flyttbara väggar, det kan vara ett snickarlärlingsprogram för kvinnor eller nya metoder för bostäder och stadsdelsutveckling som i Better Living, ett projekt vi har tillsammans med IKEA.

Vi inspireras av våra kunder och vår värdering Våga gå vår egen väg.

 

Några exempel på vårt innovationsarbete

Better Living

Inom ramen för Better Living utforskar vi morgondagens bostäder och bostadsområden tillsammans med IKEA.

BoLabb

I innovationsprogrammet BoLabb försöker vi hitta nyckeln till framtidens boende.

Förändra byggreglerna

Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov.

Hentverkarna

Ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.