Framtidens boende

I innovationsprogrammet BoLabb utreder vi framtidens boende. Hur kommer människors livsstilar och behov att se ut, och hur ska vi möta den allt starkare urbaniseringen? Med hjälp av forskning och intervjuer försöker vi hitta nyckeln till framtidens bostäder.

Bättre plats

Så skapar vi flexibla lägenheter som utgår från människors behov i vardagen

Bättre Gemenskap

Ett bra hem är så mycket mer än bara bostaden. Därför lägger vi mycket tid och kraft på att utveckla även omgivningarna. I det arbetet är gemenskap en central aspekt. Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för grannar att mötas och lära känna varandra. De gånger vi lyckas vet vi att vi är en bra bit på vägen mot ett tryggt närområde med stor trivsel.

Design sprint – bra bostadsområde

Tillsammans med IKEA gjorde vi en utforskande studie, en så kallad "design sprint", med boende i ett av våra hyreskvarter i Rågsved. Med den här metoden jobbar vi nära kunderna och provar snabbt aktiviteter baserade på deras behov. Idéerna testas i liten skala och utvärderas direkt. Tanken är att omsätta insikter och idéer till konkreta handlingar, både i våra befintliga områden och när vi bygger nya bostadsområden.

Bättre nytta

När det gäller delningsekonomi i våra bostadsområden är vi fortfarande i en utforskande fas. Vi behöver mer kunskap innan vi kan bestämma exakt vilka produkter och funktioner vi vill gå vidare med och använda i våra bostadsområden. Här ser vi många och stora möjligheter att bidra till en enklare och bättre vardag för våra kunder.

Design sprint – dela mer

Att dela snarare än att äga allt själv kan handla om en bilpool, en cykelverkstad eller en gemensam snickarbod. Detta ger dels ekonomiska fördelar för de boende, dels ett mer klimatsmart bostadsområde. Men när är vi redo att dela på eller låna ut saker – och till vem? Även här tog vi hjälp av våra kunder för att bättre förstå möjligheter och utmaningar. En sak vi lärde oss är att man ogärna lånar ut saker till människor man inte känner. Detta såg vi som ännu ett skäl till att skapa förutsättningar för grannar att umgås och lära känna varandra.

Förändra byggreglerna

Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov.

Hentverkarna

Ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.