Vi vill förenkla en hållbar vardag

Världen utvecklas snabbt. Urbanisering, digitalisering och klimatförändringar innebär både utmaningar och möjligheter. Fler människor behöver dela på samma resurser och samma yta.

Med hjälp av enkla medel vill vi bygga hållbart och skapa möjligheter för ett bättre liv. När vi ställer om till en mer hållbar framtid är det viktigt att inte krångla till det. Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart i och runt hemmet. Behovet av mindre, kvadratsmarta lägenheter ökar. Mer funktion på mindre yta. Vi ska vara bäst på att göra mest av både kronor och kvadratmeter för att spara på både våra kunders och jordens resurser. Så skapar vi bättre förutsättningar för planeten, för människan och för en hållbar affär.

Social hållbarhet

Ikano Bostad har länge haft ett stort socialt engagemang som främst drivits av våra starka värderingar. Vår metod bygger på engagemang, att vi arbetar tillsammans och utgår från de lokala förutsättningarna.

Ekonomisk hållbarhet

En framgångsfaktor för oss är att vi arbetar med standardisering och återupprepning. Resultatet blir lägre boendekostnader och bostäder som fler har råd med. 

Ekologisk hållbarhet

Miljömedvetenhet och energisparande är en naturlig del av vår verksamhet. Vi vill också underlätta för våra kunder att själva leva hållbart med smarta lösningar och yteffektiva bostäder.

Vi ska bidra till ett ökat innanförskap 

Inom vår förvaltning har vi under flera år byggt upp erfarenhet kring sociala frågor. Vi har provat oss fram, agerat där vi sett behov och lärt oss om vad som fungerar bra och uppskattas av våra kunder. 

Vårt ansvar sträcker sig långt bortom enskilda bostäder. En viktig del av vårt arbete är att skapa levande områden med både hyresrätter och bostadsrätter – och att bygga kvadratsmarta bostäder som många har råd med. Vi vill också minska den sociala utsattheten där vi verkar, bland annat genom att erbjuda sommarjobb och genom att starta sociala initiativ i våra områden.

Vända utanförskap till innanförskap

Vi vill inkludera människor och få dem att bli delaktiga i en positiv samhällsutveckling. Genom att samarbeta med lokala aktörer gör vi skillnad i våra bostadsområden.  Det här ansvaret tar vi för att vi vet att det är socialt och ekonomiskt hållbart. Att förebygga arbetslöshet, kriminalitet och socialt utanförskap är positivt både för vår egen verksamhet och för samhället i stort. Men allra viktigast är det förstås för de enskilda individerna.

Ikano Akademin

Ikano Akademi är vår egen utbildningssatsning. Syftet är att hjälpa ungdomar i åldern 18-25 år i våra bostadsområden ut i arbetslivet. Under en period på tre till fem månader får de genomgå en utbildning. De får lära sig enklare utemiljö- och fastighetsskötsel och i samarbete med stadsdelen får de även hjälp med coaching och cv-skrivning. Genom vårt breda kontaktnät hjälper vi sedan ungdomarna att få kontakt med potentiella arbetsgivare. Här kan du läsa mer.

Prisvärda och kvadratsmarta bostäder

Vi ägnar stor eftertanke åt bostadens utformning och arbetar långsiktigt med innovation för nya hållbara lösningar. Tack vare det kan vi skapa bostäder som fler människor har råd att bo i och som samtidigt förenklar ett hållbart sätt att leva. 

Urbaniseringen är ett faktum – vi blir fler och fler som behöver dela på samma yta i städerna. Vi förser samhället med prisvärda bostäder och bidrar på samma gång till en varierad och hållbar stadsmiljö. Smarta och yteffektiva planlösningar ger dessutom ofta en lägre energianvändning per person, vilket ger en lägre kostnad och sparar på jordens resurser.

Upprepning ger utrymme för flexibilitet

En framgångsfaktor för oss är att vi arbetar med standardisering och återupprepning. Det gör att vi kan lägga ännu större omsorg på de lösningar och metoder vi tar fram. Tack vare det kan vi arbeta med ständiga förbättringar i våra processer och delmoment, vilket leder till sänkta projektutvecklings- och produktionskostnader. Resultatet blir lägre boendekostnader och bostäder som fler har råd med. 

Förenkla för mindre påverkan

Fastigheter påverkar miljön hela vägen från projektering, byggande och förvaltning, till ombyggnad och rivning. När vi sätter tuffa energi- och miljömål och arbetar systematiskt skapar vi långsiktig hållbarhet. Dessutom vill vi förenkla hållbarhet i vardagen för våra kunder.

Vår klimatpåverkan minskar vi på flera sätt. Dels genom olika typer av projekt för att spara energi, dels genom att se till att energin vi använder är så miljövänlig som möjligt. Arbetet med materialval ska prioriteras högre och hållbara byggarbetsplatser innebär att vi ska se över användning av energi och resurser. Vi vill också inspirera våra hyresgäster och bostadsrättsköpare till en mer hållbar livsstil – vi ser att intresset finns och det ger oss en möjlighet att göra skillnad.

Miljökrav i nyproduktion

När vi bygger nya bostäder har vi vissa grundkrav. Exempelvis följer majoriteten av våra projekt kraven för certfieringssystemet Miljöbyggnad Silver för att minska våra byggnaders belastning på miljön. Vi har valt att inte certifiera byggnaderna i dagsläget, om inte våra kunder eller markägare har önskemål eller krav om det. För att minska den negativa miljö- och hälsopåverkan ska våra material och kemikalier alltid kontrolleras i våra byggprojekt, utifrån sin påverkan på miljö och människor. Material som vi använder ska vara A- eller B-klassade enligt SundaHus.

Hållbar livsstil utan bil

Vi vill förenkla för våra kunder att leva mer hållbart och göra medvetna val. I våra bostadsprojekt jobbar vi aktivt för att minska bilanvändandet. Många av våra bostadsrättsköpare är unga människor som ofta är mer öppna för att välja alternativa transportsätt. Cykelpooler finns ofta för de boende för att uppmuntra cykling och underlätta transporter. Även bilpooler och laddstationer för elbilar erbjuds också i flera fall för att förenkla mer miljövänliga transporter.