Våra värderingar

Vi lever efter våra värderingar

Tre grundläggande värderingar styr all verksamhet inom Ikano: sunt förnuft och enkelhet, att arbeta tillsammans och att våga gå vår egen väg. Dessa värderingar understödjer i sin tur vårt löfte: på schyssta villkor.

På schyssta villkor

Hos Ikano frågar vi oss alltid "Är detta på schyssta villkor?" Vi utvärderar ständigt våra lösningar och vårt sätt att jobba med kunder, samarbetspartners och medarbetare. Anledningen är att vi vill jobba långsiktigt och sträva efter långvariga relationer.

Schyssta villkor är en viktig förutsättning när vi bygger starka relationer, skapar mervärde och utvecklar verksamheten. Vi levererar vårt löfte – på schyssta villkor – eftersom vi vet hur viktigt det är för ett företag att hålla det man lovar.

På schyssta villkor betyder en bra balans mellan olika parter avseende risker, arbete och lönsamhet. Det betyder också att vi är öppna och tydliga i vårt sätt att göra affärer.

I våra affärsrelationer innebär schyssta villkor att vara en bra samarbetsparter. Det innebär att vi är tillgängliga, pålitliga, att vi levererar det vi har lovat och att vi gör det inom avtalad tid.

Ikano vill vara ett ansvarsfullt företag, en rättvis arbetsgivare och en bra granne.

Genom att ta ansvar för sociala aspekter, ekonomi och miljö jobbar vi för en hållbar framtid.

Vi jobbar särskilt hårt för att stödja olika sociala initiativ där vi tror att vår insats kan göra skillnad.

Sunt förnuft och enkelhet

Sunt förnuft och enkelhet är en del av vårt arv och vår kultur. Att förstå våra kunders behov och hitta lösningar som kan ge dem en bättre vardag är viktigare för oss än att följa de senaste trenderna.

Vi vill göra affärer på ett praktiskt, jordnära och samtidigt kostnadsmedvetet sätt. Vi är övertygade om att ju enklare reglerna är, desto lättare blir det att jobba efter dem. Och ju enklare förklaringen är, desto lättare blir det att förstå och utföra arbetet.

Ibland kan det vara nödvändigt med strukturer, policyer och riktlinjer. Men då ska de kommuniceras på ett tydligt, ärligt och rakt sätt.

Arbeta tillsammans

Vi är alla olika. Vi omger oss med människor med olika egenskaper
och kompetens för att skapa starka och dynamiska grupper.

Våra medarbetare gillar att arbeta tillsammans och respekterar
varandras insatser. Vi vill skapa en miljö där alla är viktiga och där
vi delar med oss av värdefull kunskap, erfarenheter och idéer. Vi lär oss av våra misstag. Genom att göra fel ibland kan vi bli bättre och
samtidigt lära oss av varandra.

Vi lyssnar på våra kunder, samarbetspartners och medarbetare,
och får på så sätt ny kunskap. Tillsammans kan vi ständigt bli bättre.

Våga gå vår egen väg

Vi strävar efter att hela tiden hitta nya och bättre sätt att jobba och
därmed skapa mervärde för våra kunder. För att lyckas måste vi våga
gå vår egen väg och ställa den enkla frågan "Varför?".

Att utmana etablerade mönster handlar inte bara om att ifrågasätta de
stora frågorna, utan också om att hitta nya sätt att lösa små problem i
vardagen.

När vi går vår egen väg gör vi det för att ligga steget före, för att
förbättra verksamheten eller för att minska kostnaderna. Det gäller
även när vi arbetar med våra samarbetspartners eller när vi jobbar
för att förbättra vardagen för våra kunder.

Jobba hos oss

Vi tror att det är bra att vara jordnära, ha roligt, samarbeta och göra skillnad.

Hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart i och runt hemmet.