Områdesutveckling

Vi finns där människor vill bo och där Sverige växer.

Ikano Bostad är en engagerad bostadsutvecklare och fastighetsförvaltare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder.

Vi satsar långsiktigt på att utveckla hela bostadsområden och arbetar alltid utifrån områdets förutsättningar för att skapa hållbara stadsdelar och bostadsområden. Vi drivs av att hitta lösningar som gör vardagen enklare för de många människorna. Bäst blir det när vi arbetar tillsammans med våra kunder, kommuner och andra aktörer.

Vårt uppdrag

Förenkla vardagen för de många människorna så att de kan fokusera på att leva.

Engagemang byggt på erfarenhet

Ikano Bostad har lång erfarenhet av att förvalta hyresrätter i socialt utsatta områden. Här står frågor som trygghet, mångfald och integration i centrum.

För att hela tiden bli bättre är det viktigt med kunskapsöverföring. Vår erfarenhet från förvaltning tar vi med oss i vår nyproduktion av bostäder. Det är i de tidiga skedena av nya bostadsprojekt som vi har störst möjlighet att utvecklas, inte minst vad gäller hållbarhet.

På Ikano Bostad tror vi på att arbeta tillsammans. Det är i de nära samarbetena som vi växer som människor, som företag och som vi uppnår riktigt bra resultat. Vi vill samverka mer med kommuner och andra aktörer för att tillsammans leda utvecklingen mot ökad social hållbarhet. Samverkan, och att vi lära oss av varandra tror vi kan leda till ökad trivsel och trygghet för de boende.

Vi är inte ensamma med att arbeta med de sociala frågorna, men vi har tidigt ut i vår bransch. Att skapa trygga och integrerade bostadsområden är en av vår tids första utmaningar. Här gör satsningar som Ikano Akademin, samarbetet med stiftelsen Läxhjälpen, Hentverkarna och trivselgrupperna i våra bostadsområden stor nytta.

Trygghet tillsammans

För oss är det viktigt att de som bor och rör sig i och runt våra bostadsområden ska känna sig trygga. Vi vill skapa bostadsområden där människor hälsar på varandra och där människor känner sig hemma när de kliver av bussen.

Den kanske viktigaste nyckeln till ökad trygghet är att skapa gemenskap. Grannar som känner varandra känner sig oftast tryggare och trivs bättre. Här kan vi göra skillnad och det är något vi arbetar aktivt med inom både förvaltning och i utvecklingen av nya bostäder och bostadsområden. Vi skapar platser och sammanhang där människor i livets alla faser kan träffas och umgås – trevliga innegårdar med lekplatser, utomhusgym, gemensamma odlingslådor och grillplatser.

Att kunna erbjuda en trygg och säker boendemiljö är viktigt för alla fastighetsägare och bostadsutvecklare. För oss på Ikano Bostad går detta hand i hand med vårt stora sociala engagemang. Vi tänker större och vill bidra till tryggare områden genom att minska arbetslöshet, kriminalitet och socialt utanförskap. För att uppnå det behöver vi ha nära samarbeten med hyresgäster, bostadsrättsköpare, andra fastighetsägare, ideella organisationer och kommuner.

 

Vi finns där Sverige växer

 • Ikano Bostad bildades: 2005
 • Medarbetare: 488
 • Ägare: Familjen Kamprad
 • Vd: Robert Jaaniste
 • Bostäder i produktion:
  1 380
 • Hyresrätter: 5 760
 • Vårdplatser: 293

 

Det här gör vi

Vi bygger, utvecklar, äger och förvaltar bostäder.

Hållbarhet i alla led

Nedan hittar du vår värdekedja. Den visar hur vi arbetar för att bidra till hållbara boendemiljöer och stadsdelar. Värdekedjan innehåller våra aktuella frågor och utmaningar inom hela verksamheten.

Egna organisationen

Dagliga verksamheten.

 • Bolagets strategiska hållbarhetsutveckling – strategi, mål, nyckeltal och uppföljning.
 • Ständig utveckling av vår verksamhet.
 • Ständig utveckling av våra erbjudanden.
 • Nöjda medarbetare och ett hållbart arbetsliv.

Mark- och fastighetsköp

Köp av befintliga hyresfastigheter samt mark för utveckling och produktion av bostäder.

 • Hitta samarbetspartners för hållbar stadsdelsutveckling.
 • Tydliggöra vilka mervärden vi kan tillföra i våra affärer.
 • Köpa fastigheter och mark i tillväxtområden för bostadsprojekt.

Utveckling av bostadsområden

Förädling av mark, fastigheter och vid behov befintliga hyresbostäder.

 • Utveckla hållbara stadsdelar och boendemiljöer med blandade upplåtelseformer.
 • Utveckla arbetet med social hållbarhet.
 • Skapa prisvärda boenden för många olika människor.
 • Göra det enkelt för våra hyresgäster och bostadsköpare att leva hållbart.

 

Byggande och renovering

Nyproduktion av bostads- och hyresrätter och renovering genom hållbara inköp.

 • Hållbarhet i byggproduktion och ROT-renoveringar. Gäller t.ex. avfall, energi och materialval.
 • Öka hållbarhetskraven i upphandling av entreprenörer för att minska miljöpåverkan och risken för oegentligheter.
 • Ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer avseende arbetsmiljö och sociala förhållanden.

Förvaltning och försäljning

Nöjda kunder i förvaltning av hyresfastigheter, vårdboende och sålda bostadsrätter.

 • Skapa förutsättningar för nöjda kunder i pågående förvaltning och i nyproducerade bostäder.
 • Ta socialt ansvar i våra områden för ökad trygghet och gemenskap.
 • Göra det enkelt för våra kunder att bo och leva hållbart.
 • Förbättra miljöprestandan i befintligt fastighetsbestånd.
 • Förbättrad delaktighet och förankring med våra hyresgäster genom stegvis höjning av hyran efter renovering.

Hållbarhet

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetar för att vara hållbara i alla led i vår hållbarhetsredovisning.

Läs mer här

Vi söker mark

Mark och fastigheter i kommunikationsnära lägen är något Ikano Bostad alltid letar efter. Väljer du Ikano Bostad vid din mark- och fastighetsförsäljning får du en partner som värdesätter schyssta villkor, sunt förnuft och enkelhet. Du drar dessutom nytta av Ikanos stora kontaktnät och vår erfarenhet av att bygga bostäder som många har råd med.

Better Living

Inom ramen för Better Living utforskar vi morgondagens bostäder och bostadsområden tillsammans med IKEA.

Förändra byggreglerna

Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov.