Områdesutveckling

Vi finns där människor vill bo och där Sverige växer.

För att skapa levande bostadsområden krävs ett stort engagemang från oss som bostadsutvecklare. Vi måste ägna stor eftertanke åt bostadens utformning och områdets förutsättningar. Med sunt förnuft och enkelhet jobbar vi för att vara en god samhällsaktör och leva efter vårt löfte: på schyssta villkor.

Vi finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger och förvaltar vi bostadsområden och bidrar till hållbara stadsdelar. Vi vill vara mer än en bostadsbyggare och därför tänker vi om och tänker nytt. Vi prioriterar inte bara livet i husen utan också runt om och emellan. Vi drivs av att hitta hållbara lösningar och kvadrat- smarta hem som gör vardagen enklare för våra kunder och bäst blir det när vi arbetar tillsammans med våra kunder, kommuner och andra aktörer.

Vårt uppdrag

Förenkla för de många människorna så att de kan fokusera på att leva det.

Lång erfarenhet

Ikano Bostad har lång erfarenhet av att förvalta hyresrätter i socialt utsatta områden. Här står frågor som mångfald, integration och trygghet i centrum.

Våra samarbetspartners önskar allt oftare praktisk erfarenhet av sociala frågor, också för nyproduktion. Ett exempel är Kungälv utanför Göteborg. Här har vi ett samarbete med kommunen sedan 2015, med ett långsiktigt program för social hållbarhet.

Det är här vi tycker att vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle är som störst. Vi är inte ensamma om att arbeta med de sociala frågorna, men vi var tidigt ute i vår bransch. Här finns också några av våra absolut största utmaningar framåt. Dels att lyckas skapa trygga och integrerade bostadsområden, men också att få in mer mångfald i organisationen. Satsningar som Ikano Akademin, läxhjälp, Hentverkarna och trivselgrupper gör stor nytta.

Vår erfarenhet från förvaltningen tar vi med oss i vår nyproduktion. Det är när vi bygger nya bostäder som vi har störst möjligheter att utvecklas, inte minst när det gäller hållbarhet.

Trygghet tillsammans

Vi vill att människor i och runt våra fastigheter ska känna sig trygga. För att uppnå det behöver vi ha nära samarbeten med hyresgäster, bostadsrättsköpare, andra fastighetsägare, ideella organisationer och kommuner.

Gemenskap ger trygghet. Att kunna erbjuda en trygg och säker boendemiljö är viktigt för alla fastighetsägare. För oss på Ikano Bostad går det även hand i hand med vårt stora sociala engagemang. Vi vill vara med och skapa trygghet även utanför hemmets väggar. Vi tänker större och vill bidra till tryggare områden genom att minska arbetslöshet, kriminalitet och socialt utanförskap. Men den kanske viktigaste nyckeln till ökad trygghet är att skapa gemenskap. Grannar som känner varandra känner sig oftast tryggare och trivs bättre. Här kan vi göra skillnad och det är något vi arbetar aktivt med inom både förvaltning och projektutveckling. Vi skapar platser och sammanhang där människor kan träffas och umgås – trevliga innergårdar med lekplatser, utomhusgym, gemensamma odlingslådor och grillplatser.

 

 

Vi finns där Sverige växer

 • Ikano Bostad bildades: 2009
 • Medarbetare: ca 400
 • Ägare: Familjen Kamprad
 • Vd: Robert Jaaniste
 • Bostäder i produktion:
  ca 1 700
 • Hyresrätter:
  ca 6 000
 • Vårdplatser: 263

 

Det här gör vi

Vi bygger, utvecklar, äger och förvaltar bostäder

Vi vill påverka miljön och samhället positivt

Nedan hittar du vår värdekedja - den visar hur vi bidrar till utveckling av hållbara stadsdelar. Värdekedjan innehåller även aktuella frågor och utmaningar inom våra verksamhetsområden.

1. Fastighetsköp

Köp av befintliga hyresfastigheter samt mark för utveckling och produktion av bostäder.

 • Hitta samarbetspartners för hållbar stadsdelsutveckling.
 • Tydliggöra vilka mervärden vi kan tillföra i våra affärer.
 • Köpa fastigheter och mark i tillväxtområden för bostadsprojekt.

2. Utveckling av bostadsområden

Förädling av mark, fastigheter och vid behov befintliga hyresbostäder.

 • Utveckla hållbara stadsdelar och boendemiljöer med blandad bebyggelse.
 • Utveckla arbetet med social hållbarhet. 
 • Skapa prisvärda boenden för många olika människor.
 • Hjälpa våra hyresgäster och bostadsköpare till en hållbar livsstil.
 • Skapa bättre plats, nytta och gemenskap genom innovationsprogrammet BoLabb

3. Byggande och renovering

Nyproduktion av bostads- och hyresrätter och renovering genom hållbara inköp.

 • Hållbarhet i byggproduktion tex avfall, energi, materialval.
 • Kartlägga hållbarhetsrisker i leverantörskedjan.
 • Öka hållbarhetskrav i upphandling av entreprenörer.
 • Arbetsmiljöfrågor.
 • Bygga enligt Miljöbyggnad Silver.

4. Förvaltning och försäljning

Nöjda kunder i förvaltning av hyresfastigheter och sålda bostadsrätter.

 • Skapa förutsättningar för nöjda kunder i pågående förvaltning och i nyproducerade bostäder.
 • Ta socialt ansvar för våra områden för trygghet och gemenskap.
 • Hjälpa våra kunder till ett mer hållbart boende.
 • Förbättra miljöprestandan i befintligt fastighetsbestånd.
 • Förbättrad förankring och delaktighet med våra hyresgäster när hyror höjs efter renovering

Vi söker mark

Mark och fastigheter i kommunikationsnära lägen är något Ikano Bostad alltid letar efter. Väljer du Ikano Bostad vid din mark- och fastighetsförsäljning får du en partner som värdesätter schyssta villkor, sunt förnuft och enkelhet. Du drar dessutom nytta av Ikanos stora kontaktnät och vår erfarenhet av att bygga bostäder som många har råd med.

Bengt Öquist

Ackvisitionschef

+46(0)10 - 33 04 459

Lägg till

Våra hyresfastigheter

Här hittar du alla fastigheter vi förvaltar.

Förändra byggreglerna

Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov.