Områdesutveckling

Vi finns där människor vill bo och där Sverige växer.

För att skapa levande bostadsområden krävs ett stort engagemang från oss som bostadsutvecklare. Vi måste ägna stor eftertanke åt bostadens utformning och områdets förutsättningar. Med sunt förnuft och enkelhet jobbar vi för att vara en god samhällsaktör och leva efter vårt löfte: på schyssta villkor.

Vi finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger och förvaltar vi bostadsområden och bidrar till hållbara stadsdelar. Vi vill vara mer än en bostadsbyggare och därför tänker vi om och tänker nytt. Vi prioriterar inte bara livet i husen utan också runt om och emellan. Vi drivs av att hitta hållbara lösningar och kvadratsmarta hem som gör vardagen enklare för våra kunder och bäst blir det när vi arbetar tillsammans med våra kunder, kommuner och andra aktörer.

Vårt uppdrag

Förenkla vardagen för de många människorna så att de kan fokusera på att leva.

Engagemang byggt på erfarenhet

Ikano Bostad har lång erfarenhet av att förvalta hyresrätter i socialt utsatta områden. Här står frågor som mångfald, integration och trygghet i centrum.

För att hela tiden bli bättre är det viktigt med kunskapsöverföring. Vår erfarenhet från förvaltningen tar vi med oss i vår nyproduktion av bostäder. Det är när vi bygger nya bostäder som vi har störst möjlighet att utvecklas, inte minst när det gäller hållbarhet.

Våra samarbetspartners önskar allt oftare praktisk erfarenhet av att arbeta med sociala frågor, också för nyproduktion. Ett exempel är Kungälv i Göteborg. Här har vi ett samarbete med kommunen sedan 2015 och har tagit fram ett långsiktigt program för att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor i området.

På Ikano Bostad tror vi på att göra saker tillsammans. Vi vill samverka mer med kommuner och andra aktörer för att tillsammans leda utvecklingen mot ökad social hållbarhet. Samverkan, och att vi lär oss av varandra tror vi kan leda till ökad trivsel och trygghet för de boende.

Här kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi är inte ensamma med att arbeta med de sociala frågorna, men vi var tidigt ute i vår bransch. Att skapa trygga och integrerade bostadsområden är en av vår tids största utmaningar. Här gör satsningar som Ikano Akademin, läxhjälp, Hentverkarna och trivselgrupper gör stor nytta.

Trygghet tillsammans

För oss är det viktigt att de som bor och rör sig i och runt våra fastigheter ska känna sig trygga. Vi vill att man ska känna sig trygg även utanför hemmets väggar.

Att kunna erbjuda en trygg och säker boendemiljö är viktigt för alla fastighetsägare. För oss på Ikano Bostad går det även hand i hand med vårt stora sociala engagemang. Vi tänker större och vill bidra till tryggare områden genom att minska arbetslöshet, kriminalitet och socialt utanförskap. För att uppnå det behöver vi ha nära samarbeten med hyresgäster, bostadsrättsköpare, andra fastighetsägare, ideella organisationer och kommuner.

Den kanske viktigaste nyckeln till ökad trygghet är att skapa gemenskap. Grannar som känner varandra känner sig oftast tryggare och trivs bättre. Här kan vi göra skillnad och det är något vi arbetar aktivt med inom både förvaltning och projektutveckling. Vi skapar platser och sammanhang där människor i livets alla faser kan träffas och umgås – trevliga innergårdar med lekplatser, utomhusgym, gemensamma odlingslådor och grillplatser.

 

Vi finns där Sverige växer

 • Ikano Bostad bildades: 2009
 • Medarbetare: 450
 • Ägare: Familjen Kamprad
 • Vd: Robert Jaaniste
 • Bostäder i produktion:
  1 470
 • Hyresrätter: 5 760
 • Vårdplatser: 293

 

Det här gör vi

Vi bygger, utvecklar, äger och förvaltar bostäder.

Hållbarhet i alla led

Nedan hittar du vår värdekedja. Den visar hur vi arbetar för att bidra till hållbara boendemiljöer och stadsdelar. Värdekedjan innehåller våra aktuella frågor och utmaningar inom hela verksamheten.

Egna organisationen

Dagliga verksamheten.

 • Bolagets strategiska hållbarhetsutveckling – strategi, mål, nyckeltal och uppföljning.
 • Ständig utveckling av vår verksamhet.
 • Ständig utveckling av våra erbjudanden.
 • Nöjda medarbetare och ett hållbart arbetsliv.

Mark- och fastighetsköp

Köp av befintliga hyresfastigheter samt mark för utveckling och produktion av bostäder.

 • Hitta samarbetspartners för hållbar stadsdelsutveckling.
 • Tydliggöra vilka mervärden vi kan tillföra i våra affärer.
 • Köpa fastigheter och mark i tillväxtområden för bostadsprojekt.

Utveckling av bostadsområden

Förädling av mark, fastigheter och vid behov befintliga hyresbostäder.

 • Utveckla hållbara stadsdelar och boendemiljöer med blandade upplåtelseformer.
 • Utveckla arbetet med social hållbarhet.
 • Skapa prisvärda boenden för många olika människor.
 • Göra det enkelt för våra hyresgäster och bostadsköpare att leva hållbart.

 

Byggande och renovering

Nyproduktion av bostads- och hyresrätter och renovering genom hållbara inköp.

 • Hållbarhet i byggproduktion och ROT-renoveringar. Gäller t.ex. avfall, energi och materialval.
 • Öka hållbarhetskraven i upphandling av entreprenörer för att minska miljöpåverkan och risken för oegentligheter.
 • Ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer avseende arbetsmiljö och sociala förhållanden.

Förvaltning och försäljning

Nöjda kunder i förvaltning av hyresfastigheter, vårdboende och sålda bostadsrätter.

 • Skapa förutsättningar för nöjda kunder i pågående förvaltning och i nyproducerade bostäder.
 • Ta socialt ansvar i våra områden för ökad trygghet och gemenskap.
 • Göra det enkelt för våra kunder att bo och leva hållbart.
 • Förbättra miljöprestandan i befintligt fastighetsbestånd.
 • Förbättrad delaktighet och förankring med våra hyresgäster genom stegvis höjning av hyran efter renovering.

Hållbarhet

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetar för att vara hållbara i alla led i vår hållbarhetsredovisning.

Läs mer här

Vi söker mark

Mark och fastigheter i kommunikationsnära lägen är något Ikano Bostad alltid letar efter. Väljer du Ikano Bostad vid din mark- och fastighetsförsäljning får du en partner som värdesätter schyssta villkor, sunt förnuft och enkelhet. Du drar dessutom nytta av Ikanos stora kontaktnät och vår erfarenhet av att bygga bostäder som många har råd med.

Våra hyresfastigheter

Här hittar du alla fastigheter vi förvaltar.

Förändra byggreglerna

Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov.