Ombyggnad Danderyd

Vildapeln 1, 2 och Kraftledningen 5 i Danderyd ska renoveras

Här hittar du löpande information om renoveringen

Ledningar för el, vatten och avlopp behöver bytas och vi förnyar kök och badrum till dom behov vi har idag.

Vi renoverar även källare, tak och trapphus. Arbetena beräknas starta hösten 2019 och avslutas hösten/vintern 2020.

Detta gäller Slånbärsvägen 2 – 14 och 1 – 3.

 • Vecka 4 – 2019 Samrådsgruppen är bildad och har haft sitt startmöte

  Samrådsgruppen består av 10 hyresgäster från Slånbärsvägen, 3 representanter från Hyresgästföreningen samt 3 representanter från Ikano Bostad.

  Tack till er alla som svarade på enkäten!

  91 st Förstahandshyresgäster fick enkäten.  Ca 50%  Svarade

  Utifrån svaren från enkäten och Samrådsgruppens arbete kommer vi att få ett bra underlag till förbättringsarbetena.

  Bifogad fil PDF Enkätrapport

  Preliminär Tidplan och etappindelning.pdf

 • Vecka 47 – 2018 Välkommen på informationsmöte

  Välkommen på informationsmöte angående förbättringsarbetena i ditt hus.

  Se hela inbjudan 

  För Slånbärsvägen 2 - 10
  När: tisdagen den 27 nov
  Tid: kl. 18:30
  Var: Sätraängsvägen 8, 2 tr

  För Slånbärsvägen 12 - 14 & 1 - 3
  När: onsdagen den 28 nov
  Tid: kl. 18:30
  Var: Sätraängsvägen 8, 2 tr

Samrådsgruppen

Ikano Bostad har som första privata fastighetsägare i Stockholm skrivit under ett samrådsavtal med Hyresgästföreningen med syfte att ta in önskemål och lyssna på hyresgästernas viktiga erfarenheter från området.  Samrådsgruppen består av hyresgäster från Slånbärsvägen 2 -14 och 1 – 3. I gruppen ingår också representanter från Hyresgästföreningen och representanter från Ikano Bostad.

Har du några frågor?