Livet som hyresgästPå den här sidan har vi samlat snudd på alla praktiska detaljer som omger livet i ditt hem.  

Serviceanmälan

Är det något som inte fungerar som det ska i din hyresrätt ber vi dig anmäla det till oss.

Frågor och svar

Du kan söka svar på din fråga i vårt kundforum. Hittar du inte svaret på just din fråga går det bra att ställa en ny.

Att bo i hyresrätt är tryggt

 

Du kanske redan har upptäckt fördelarna. Eftersom det mesta ingår i ditt boende, slipper du trix och fix med underhåll, service och reparationer. 

Välkommen att flytta in - såhär funkar det

 • Du kan få nycklarna till din nya lägenhet tidigast klockan 12.00 samma dag som ditt hyresavtal börjar gälla.
 • Inträffar den dagen på en lördag, söndag eller helgdag får du tillgång till lägenheten första vardagen därefter. 
 • Om du har några frågor eller funderingar kring din inflyttning får du gärna kontakta oss.
 • Så tar vi hand om din fastighet

  Som hyresgäst hos oss får du tillgång till vår fastighetsförvaltning. Det innebär att vi har egen personal som är till för dig som hyresgäst och som sköter om fastigheten du bor i. Vår uppgift är att se till att du trivs. Förutom fastighetsskötsel ansvarar vi för:

  • inre och yttre reparationer
  • trapphusstädning
  • renoveringar
  • källsortering och sophantering
  • besiktning vid avflyttning
  • trygghets- och fastighetsjour samt parkeringsövervakning via bevakningstjänst
  • avtal med Anticimex
  • samarbetsavtal med Hyresgästföreningen
  • lokalt förvaltningskontor.
 • Hemförsäkring

  Det är viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring. Ikano Bostads försäkring täcker inte dina ägodelar vid till exempel inbrott, brand, skada eller översvämning. Det gäller även de saker du förvarar i ditt lägenhetsförråd.

 • Brandvarnare

  Brandvarnare ska finnas i din lägenhet men du måste själv kontrollera att den fungerar och byta batterier när de är slut. Saknas det brandvarnare, gör en serviceanmälan så ordnar vi det.

 • Elleverantör

  Innan du flyttar in måste du teckna ett avtal om elabonnemang. Du väljer själv vilken leverantör av el du önskar. Dock finns det alltid en specifik leverantör av det fasta elnätet.

  • Stockholm - Fortum
  • Västerås - Mälarenergi
  • Lund - Kraftringen
  • Malmö - E-On
 • Adressändring

  Kom ihåg att göra en adressändring. Det gör du enklast genom att kontakta Svensk Adressändring. Det fyrsiffriga lägenhetsnumret som du ska ange i din flyttanmälan hittar du i ditt hyreskontrakt.

 • Telefonabonnemang

  Ditt telefonabonnemang flyttar du genom att ringa din telefonoperatör.

 • Betalning av hyra

  Senast den sista dagen i månaden, före den månad hyran avser, ska hyran betalas. Vi skickar ut tre inbetalningskort för varje kvartal. Du kan även betala hyran via autogiro eller e-faktura, genom att kontakta oss eller din internetbank. Var noga med att betala hyran i tid!

  Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid medför detta en merkostnad för dig. Helt utebliven betalning eller upprepade förseningar kan till och med leda till att du förlorar din bostad.

 • Serviceanmälan

  Om du upptäcker att något inte fungerar som det ska i din hyresrätt ber vi dig anmäla det till oss.

  Serviceanmälan

  Lås och nycklar

  Om du blir bestulen eller tappar bort dina nycklar ska du omedelbart kontakta oss. Ta kontakt med din fastighetsskötare så får du besked om hur du ska gå tillväga eller gör en serviceanmälan så hör vi av oss till dig. Du betalar själv för eventuellt byte av lås och nya nycklar.

Så betalar du din hyra

Hyran ska vara betald den sista dagen i månaden, före den månad hyran avser. Vi skickar ut tre inbetalningskort för varje kvartal. Betala gärna hyran via autogiro eller e-faktura. Detta kan du ordna genom att kontakta oss eller din internetbank. Var noga med att betala hyran i tid.

Till toppen av sidan

 • Önskar du betala via autogiro?

  Autogiro är ett smidigt sätt att betala hyran i tid, miljövänligt och nästan automatiskt. Du kan aktivera betalningssättet autogiro genom att kontakta din internetbank. Där hittar du även instruktioner om hur du går tillväga. Eller ta kontakt med vår supportpersonal i Malmö som tar hand om hyresavifrågorna i våra bostadsfastigheter. Lägg gärna ett e-postmeddelande till hyror@ikanobostad.se med ditt namn, din bostadsadress och ditt personnummer så skickas en blankett för godkännande av autogiro till dig.

 • Önskar du betala via e-faktura?

  Du kan aktivera betalningssättet e-faktura genom att kontakta din internetbank. Där hittar du även instruktioner om hur du går tillväga.

 • Problem med att betala hyran?

  Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid medför detta en merkostnad för dig. Helt utebliven betalning eller upprepade förseningar kan till och med leda till att du förlorar din bostad. Vi använder oss av Intrum Justitia för påminnelse och inkassohantering.

Hyra ut i andra hand

Du som vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste följa reglerna som finns angivna i hyreslagen. Vi på Ikano Bostad måste alltid godkänna din andrahandsuthyrning.

Ifyllda blanketter skickar du till ditt närmaste uthyrningskontor.

Det här behöver du förbereda och tänka på

 • Fyll i blanketten Ansökan om att hyra ut lägenhet i andra hand.
 • Ska du befinna dig utomlands behöver du även fylla i en oåterkallelig Fullmakt för ombud vid andrahandsuthyrning.
 • Vi behöver din ansökan minst fyra veckor innan du vill hyra ut din lägenhet i andra hand.
 • Vi godkänner andrahandsuthyrning från 6 till 12 månader.
 • Du som står på förstahandskontraktet ansvarar alltid för att hyran betalas i tid, att den tillfälliga hyresgästen sköter sig och att det inte förekommer några störningar.
 • Du måste skriva ett kontrakt med din andrahandshyresgäst.
 • Vi behöver kontaktuppgifter till dig under den tid du hyr ut i andra hand.

Till toppen av sidan

Ska du inte återvända?

Om du efter din andrahandsuthyrning inte längre önskar hyra lägenheten av oss, ska en uppsägning av hyresavtal ske 3 månader innan den av oss godkända tidsperioden för andrahandsuthyrningen löper ut

Otillåten andrahandsuthyrning

Hyr du ut din lägenhet i andrahand utan vårt tillstånd är detta skäl för uppsägning av ditt hyreskontrakt.

Lägenhetsbyte

Vi vill gärna hjälpa dig att hitta ett boende som passar just dig. Men kom ihåg att du inte har någon formell rätt att få förtur till en annan bostad hos Ikano Bostad, utan din ansökan hanteras på samma sätt som en ny intresseanmälan.

Byte till bostad hos annan fastighetsägare

Vill du byta lägenhet med någon som bor i en lägenhet som inte ägs av Ikano Bostad? Då ansöker du om byte genom att fylla i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte och skickar den till ditt närmaste uthyrningskontor.

Din ansökan om byte ska kompletteras med:

 • Personbevis för samtliga kontraktsinnehavare
 • Aktuellt anställningsintyg med inkomstuppgifter för den/de inflyttande
 • De tre senaste lönespecifikationerna för den/de inflyttande
 • Kopia på hyreskontrakt för samtliga inblandade samt skäl till bytet
 • Om bytet omfattar fler än två parter bifogas överskådlig skiss/förklaring över flerpartsbytet samt telefonnummer till samtliga aktuella hyresvärdar

Avskrivning och nyteckning av kontraktet sker på vårt kontor. Såväl den avflyttande som den nya hyresgästen ska närvara vid detta tillfälle och kunna identifiera sig med giltig legitimation

Till toppen av sidan

När du ska flytta

Vill du säga upp ditt hyreskontrakt? Då ska du skicka in en uppsägning till oss.

Viktigt att tänka på i samband med att du säger upp din lägenhet:

 • uppsägningen ska vara skriftlig (använd gärna vår blankett Uppsägning av hyresavtal)
 • uppsägningen ska innehålla: namn, personnummer, adress och telefonnummer
 • uppsägningen ska skrivas under av samtliga som står på hyreskontraktet.
 • skicka din uppsägning till oss, antingen med post eller inskannad via e-post.

Blanketten skickar du till ditt närmaste uthyrningskontor.

Till toppen av sidan

 • När bara en av er vill flytta

  Om ni är två personer som står på kontraktet och kontraktet enbart sagts upp av den ena parten, ska den andra hyresgästen omgående kontakta oss om att denne vill överta kontraktet för egen del. I ett sådant läge kommer vi att utföra en sedvanlig prövning om den som önskar bo kvar uppfyller våra uthyrningskrav. Hör vi inte från någon av er gäller uppsägningen er båda två. Har du frågor om detta – kontakta din uthyrare.

 • Vad händer när jag skickat in min uppsägning?

  När du sagt upp din lägenhet får du en skriftlig bekräftelse med posten från oss. Bekräftelsen innehåller viktig information som du bör läsa igenom.

  För att vi ska kunna hyra ut din lägenhet till en ny hyresgäst är det viktigt att du uppger ett telefonnummer till dig i din uppsägning. Antingen tar vi kontakt med dig och bokar en tid för visning av lägenheten, eller så hänvisar vi våra intressenter som vi erbjudit en visning direkt till dig. Det är viktigt att du under uppsägningstiden håller din lägenhet tillgänglig för visning.

 • När måste jag ha flyttat ut ur lägenheten?

  Senast klockan 12.00 den första i månaden efter det att ditt kontrakt löper ut måste du ha flyttat ut ur din lägenhet. Då ska besiktning och städning vara gjord och godkänd. (Inträffar den dagen på en lördag, söndag eller helgdag ska du ha lämnat lägenheten kl. 12.00 den första vardagen därefter.)

 • Hur går en besiktning av lägenheten till?

  Vid besiktningen ser vi över om något i lägenheten gått sönder eller skadats som inte räknas som normalt slitage. Vill du själv åtgärda eventuella fel kan du komma överens om det med besiktningsmannen. Fel som inte åtgärdats vid avflyttningen åtgärdas av Ikano Bostad, som sedan fakturerar dig för kostnaden.

 • Vill du överlåta din lägenhet?

  Fyll i blanketten och lämna in till ditt närmaste uthyrningskontor. 

  Överlåtelseavtal

Checklistor

Tänk på följande när du ska flytta ut ur din lägenhet.

 • Om du installerat maskiner som nästa hyresgäst inte vill överta, måste du avlägsna utrustningen med hjälp av behörig installatör.
 • Lämna kvar all utrustning som fanns i bostaden när du flyttade in.
 • Återställ det som ändrats, t ex om någon dörr tagits bort eller om du har målat en fondvägg i en avvikande färg.
 • Använd inte material eller rengöringsmedel som kan repa ytorna när du städar.
 • Glöm inte att torka av alla skåp invändigt och rensa alla avlopp.
 • Ta med dig allt skräp när du lämnar bostaden.
 • Lämna nycklarna enligt överenskommelse

Om du har frågor om städmetoder, städmaterial eller exempelvis hur du ska göra med de hål du har borrat i väggarna får du gärna kontakta oss!

Till toppen av sidan

Checklistor för städning

 • Alla utrymmen

  Väggar

  Dammsug tapetserade väggar och tvätta försiktigt målade väggar med fuktig trasa.

  Tak

  Dammsug.

  Golv

  Torka av golvlister och trösklar.

  Fönster

  Tvätta och putsa fönstren på in- och utsidan samt mellan.

  Fönstersnickerier och fönsterbrädor

  Rengör med en mjuk svamp eller trasa.

  Element och ventiler

  Rengör.

  Armaturer

  Ta ner lampkupor och diska eller torka av dem.

  Eluttag och strömbrytare

  Rengör med en lätt fuktig trasa. Varning! Uttag och strömbrytare kan bli strömförande vid kontakt med vatten.

  Garderober, skåp och lådor inkl hyllor och backar

  Torka av och rengör in- och utvändigt

  Skåpsluckor

  Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa.

 • Kök

  Spis

  Dra ut spisen. Rengör spisens sidor, bakstycken, väggen bakom spisen samt golvet och skåpssidorna. Rengör plattor och spisens ovansida.

  Ugn

  Rengör insidan och putsa av glaset. Diska plåtarna och grillgallret. Rengör eventuella värmeskåp och plåtförråd.

  Kyl och frys

  Stäng av och frosta av. Rengör in- och utvändigt. Dra fram skåpen om det går och rengör under och bakom. Lämna kyl- och frysdörrarna öppna.

  Köksfläkt

  Rengör in- och utvändigt. Glöm inte filtret.

  Skärbräda

  Rengör över- och undersida

  Diskbänk och bänkskivor

  Rengör.

  Kranar

  Torka av och putsa bort eventuell kalkavlagring.

  Lampor

  Ta bort lösa kupor och diska dem.

  Köksskåp

  Rengör hyllorna

  Köksluckor

  Rengör med mjuk svamp eller fuktig trasa.

  Kryddhylla

  Rengör

 • Badrum/WC

  Kakel

  Rengör från tvål och kalkavlagringar.

  Toalettstol

  Rengör noga ut och insidan samt kröken.

  Tvättställ

  Rengör utanpå och i tvättstället. Rensa avloppet och silen. Torka av och putsa kranen.

  Badkar

  Rengör badkarets in- och utsida. Ta bort fronten och gör rent under badkaret.

  Badrumsskåp och speglar

  Torka ur skåpet och putsa spegeln.

  Lampor

  Ta bort lösa kupor och diska dem.

  Golvbrunn

  Rensa från hår m.m.

 • Övriga utrymmen

  Förråd

  Töm, dammsug och torka rent.

  Balkong

  Ta bort eventuella trätrallar och rengör balkonggolvet.

Nya hyresrättsprojekt

Våra kommande nybyggda hyresrätter

Lediga hyresrätter

Hitta ditt nya hem!

Att söka hyresrätt

Viktigt att veta om du vill hyra lägenhet.