Leverantörsinformation

För att du som är leverantör till Ikano Bostads hyresförvaltning ska kunna få betalt i tid är det viktigt att fakturan från dig skickas till rätt bolag, till rätt adress och med rätt märkning.

Nedan kan du välja vilken ort din faktura avser och där hitta exakt vart du ska skicka din faktura och med vilken märkning.

En leverantörsfaktura ska alltid innehålla:

  • referensperson/beställare hos oss
  • objektnummer enligt listorna nedan 
  • sjusiffrigt lägenhetsnummer eller namn på hyresgästen (dessa båda finner du på informationstavlan i trapphuset).

Vid återkommande fakturering vill vi att du anger uppgifterna på samma ställe på fakturan.

Det går också bra att skicka fakturor via e-post i pdf-format till adressen invoices@ikanobostad.se. Det är då viktigt att varje faktura ligger som en separat pdf-fil.

Vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar, då vi inte har möjlighet att administrera dem på kortare tid. Eventuell dröjsmålsränta och krav/påminnelseavgifter betalas inte för fakturor som är betalda inom 30 dagar.