Serviceanmälan för dig som är hyresgäst

Fyll i en serviceanmälan eller ring det telefonnummer som finns på informationstavlan i din trappuppgång. Var noga med att lämna ditt namn, adress, lägenhetens objektnummer (objektsnumret är det sjusiffriga nummer som du hittar på namntavlan i din trappuppgång) samt telefonnummer och berätta kort vad din anmälan gäller.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Endast bostadshyresgäster
Endast lokal- och kontorshyresgäster
Att ange ett telefonnummer är obligatoriskt
Endast Västerås