Det ska vara tryggt och enkelt

Här hittar du det viktigaste bra-att-veta om att köpa en av våra nybyggda bostadsrätter. Mycket är nytt första gången du ska köpa en nybyggd bostadsrätt. Det är många nya ord att förstå och processen skiljer sig en del från att köpa en begagnad bostad.

 • Du köper din bostadsrätt till ett fast pris.
 • Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av två intygsgivare från Boverket.
 • När du köper en bostadsrätt av Ikano Bostad startar och följer vi bostadsrättsföreningen det första året. Finns det osålda bostäder köper Ikano Bostad dessa av föreningen så att inte föreningens ekonomi påverkas.
 • Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år. För vissa vitvaror, blandare och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år.
 • Ikano Bostad tecknar försäkring/säkerhet för inbetalda insatser.
 • Ikano Bostad ser till att bostadsrättsföreningen tecknar avtal för ekonomisk och teknisk förvaltning.

Det här får du på bostadsrättsköpet

När du väljer att köpa en bostad av Ikano Bostad ingår alltid lite extra. 

  Snickarhjälp

När du har flyttat in i din nya bostad ingår det en timmes snickarhjälp. Snickartimmen behöver utnyttjas inom fyra veckor efter tillträdet.

 Tilläggsförsäkring för bostadsrätt

Tilläggsförsäkring för bostadsrätt ingår när du köper en bostadsrätt av oss. Förutom en hemförsäkring krävs denna tilläggsförsäkring när du bor i bostadsrätt. Det är bostadsrättsföreningen som tecknar tilläggsförsäkringen så du behöver inte teckna den själv.

 Inredningstips

Du får tips på inredning så att du kan komplettera t.ex. kök och garderober så att de passar dina behov.

Vägen till din nya bostadsrätt

 • 1. Bokningsavtal

  När du har valt en bostad tecknar du ett bokningsavtal. Du betalar då en bokningsavgift på 20 000 kr. Nu är bostaden reserverad för dig. Bokningsavgiften, med avdrag för en administrationsavgift på 7 000 kr, betalas tillbaka om du ångrar dig och inte vill gå vidare. Ikano Bostad kan då sälja bostaden till en annan köpare.

 • 2. Förhandsavtal

  Förhandsavtal tecknar du när bostadsrättsföreningen har upprättat en kostnadskalkyl och fått tillstånd att ta emot förskottsbetalningar. När du tecknar förhandsavtal betalar du in ett förskott på 50 000 kr till bostadsrättsföreningen, med avdrag för de 20 000 kr som du tidigare har betalat i bokningsavgift. Nu görs en kreditprövning på dig. Vi vill också att du har ett aktuellt lånelöfte. Lånelöftet skickar du in tillsammans med din ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen.

 • 3. Personliga val

  För att sätta personlig prägel finns det en del personliga inredningsval du kan göra. Vissa är kostnadsfria och för andra tillkommer en kostnad. Du får vår inredningskatalog och ett inredningsmöte med oss för att kunna genomföra dina eventuella val. Du måste göra din beställning av personliga val inom en viss tid.

  Kostnaden för personliga val faktureras med 50 % i samband med beställning. Resterade del faktureras i samband med tillträde. Personliga val regleras i ett särskilt avtal mellan dig och Ikano Bostad.

  Ikano Bostad lämnar garantier på både material och utfört arbete i din bostad. Därför kan du inte själv bidra med material eller utföra arbete i din blivande bostad under byggtiden.

 • 4. Upplåtelseavtal

  Upplåtelseavtal tecknar du så snart bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket och föreningen fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. Det sker normalt cirka 2–3 månader innan du ska flytta in. Nu betalar du också en handpenning på 10 % av den totala insatsen. Med avdrag för de 50 000 kr som du redan har betalat.

 • 5. Insatser och avgifter

  Insatser och avgifter framgår av prislista eller av den ekonomiska planen. Årsavgift betalar du månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen.

 • 6. Slutbesiktning

  Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning av din nya bostad. Vid besiktningen närvarar en oberoende besiktningsman, en representant från föreningens styrelse och en representant från Ikano Bostad. Du bör också närvara för att kunna framföra dina synpunkter till besiktningsmannen samt kontrollera dina eventuella personliga val. Eventuella brister noteras och åtgärdas så snart som möjligt.

 • 7. Tillträde och slutbetalning

  Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insatsen vara betald. Innan du får nycklarna i din hand måste du visa ett kvitto på att du har betalat.

 • 8. Garantibesiktning

  Efter två år görs en garantibesiktning av din bostad. Då kontrolleras om några fel har uppkommit under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas så snart som möjligt av Ikano Bostad.

 • 9. Tillträdesskydd

  Efter särskild prövning kan du få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader, om du av någon anledning inte kan flytta in på tilltänkt datum.

 • Villkor i övrigt

  Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du får i samband med att du tecknar upplåtelseavtal.

Hitta ditt nya hem

En Ikanobostad är noga genomtänkt från golv till tak för att du ska få ut så mycket som möjligt av ytan.

Hitta bostadsrätt

Kom på visning

Kom och ta en titt på våra kvadratsmarta nybyggda bostadsrätter.

Visningar

Ikano Förmån

Ikano Förmån ger dig förtur. Det betyder att du får välja och köpa bostad innan den öppna försäljningen startar.

Bli medlem