Bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är i själva verket en bostad där du har rätt att bo, men som ägs av föreningen. Det vill säga, du och dina grannar.

Så funkar en bostadsrättsförening  

Bostadsrättsföreningen är ett slags kooperativ med ursprung i 1900-talets början. Tanken är att medlemmarna äger huset gemensamt. Det är ju tryggt att vara många och kunna dela på ansvaret för underhåll och ekonomi.

Se vad som påverkar luft och värme 

Vad många inte tänker på är att ventilationen styrs centralt. Ändrar du på något som har med ventilationen att göra så kan det påverka hela huset.

Så rensar du vattenlåset och fem andra tips

Vad ska du fixa själv i din bostad och vad ska föreningen eller Ikano Bostad göra? I den här filmen går vi igenom några vanliga situationer som kan uppstå i din bostad.

Frihet under ansvar

Som du nog har förstått innebär det stora friheter att bo i bostadsrätt. Du kan byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Med friheten kommer också ett stort personligt ansvar.

Vad är en bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?

Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

 • Den första styrelsen

  I en bostadsrättsförening väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för administrationen. Föreningens stadgar bestämmer hur föreningen och styrelsen ska fungera. Det finns även en registrerad finansieringsplan som lägger grunden för bostadsrättsföreningens verksamhet. Den första styrelsen brukar innefatta en eller två representanter från Ikano Bostad och upp till tre externa medlemmar. Styrelsens uppgift är att ta hand om administrationen för huset under byggtiden. Föreningens första styrelse är bara en interimsstyrelse. En ny styrelse väljs av föreningens medlemmar när byggnaden är klar.

 • Ta hand om din bostad

  Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar.

 • Månadsavgiften

  Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

 • Årsmötet

  Bostadsrättsföreningen har alltid ett årsmöte. Genom att delta i valet av styrelse och lämna förslag och synpunkter har du möjlighet att påverka ditt boende och beslut som ska fattas vid mötet. Du kan säga din mening om månadsavgiften, trapphusstädningen eller miljörummet och du kan hjälpa till att besluta vad som ska finnas på gården - gungor, en utegrill eller kanske en hängmatta?

 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för:

  • bostadens inre underhåll
  • tapeter
  • målning
  • golv
  • vitvaror i köket
  • tvättmaskin i bostaden
 • Föreningen ansvarar för:

  • fasader
  • yttertak
  • trapphus och hissar
  • vatten- och avloppsstammar
  • ventilation
  • källare och vind
  • elledningar
  • värmesystemet

  Du kan läsa mer om bostadsrättslagen här.

Hitta ditt nya hem

En Ikanobostad är noga genomtänkt från golv till tak för att du ska få ut så mycket som möjligt av ytan.

Kom på visning

Kom och ta en titt på våra kvadratsmarta nybyggda bostadsrätter.

Ikano Förmån

Ikano Förmån ger dig förtur. Det betyder att du får välja och köpa bostad innan den öppna försäljningen startar.