Flygande start på Barkarby flygfält

Vad gör man med en övergiven flygplats om det är bostadsbrist? Man bygger en helt ny stadsdel förstås. Andreas Åkerlund, arkitekt på Arkitekthuset, fick uppdraget att vara med och skapa moderna bostäder på historisk flygplatsmark för Ikano Bostad.

“Barkarbystaden är västra Stockholms nya knutpunkt.” Det är visionen bakom denna nya stadsdel där ingen ska behöva ha längre än 500 meter till buss, tunnelbana eller pendeltåg. Målet på hela 18 000 nya bostäder är en tydlig beskrivning av vilken gigantisk satsning detta innebär. Många aktörer är inbjudna för att skapa en levande och varierande stadsbild med både radhus, lägenheter och affärsmöjligheter.

Stadsbilden

Anderas Åkerlund berättar att han tagit fasta på att i den mån det är möjligt, inte skapa ett bostadskvarter som bidrar till en tråkig och homogen stadsbild. Husen har därför en varierande exteriör med olika färginslag. Två huskroppar har tegelfasad och de övriga har fasader I reliefmönstrad betong.

- Vi ville att gaturummet ska vara spännande och inte likformat och att det ska finnas en stor variationsrikedom beträffande material och färgval. Olika fönstersättningar skapar också ett spännande gaturum.

Innergård för att mötas

Andreas vill gärna lyfta fram innergården som tack var de båda husens omslutande u-form bildar en oas för de boende. Tanken både då och nu är att skapa naturliga mötesplatser för spontana möten mellan grannar och boende. Och även barnen får sitt. Tor Savae, som är konstnären bakom populära Mulle Meck-parken, har tackat ja till att lyfta innergården på sitt säregna och lekfulla sätt.

- Tack vare att vi har lämnat ett utrymme obebyggt I mitten av garaget kan vi skapa växtlighet med träd och grönska.  

Vi ville att gaturummet ska vara spännande och inte likformat och att det ska finnas en stor variationsrikedom beträffande material och färgval.” 

Andreas Åkerlund

Gå på virtuell visning i Brf Flygas innergård