Tryggt köp

Här hittar du viktig information om ditt bostadsköp

Det är tryggt att köpa bostad av oss

Mycket är nytt när du ska köpa en nybyggd bostad. Därför är det viktigt att du köper din nya bostad av en förening som är skapad av ett seriöst och långsiktigt företag. Vi på Ikano Bostad tror på bostadsrätten som upplåtelseform och lämnar garantier till våra föreningar. För oss är det viktigt att det känns tryggt och enkelt.

Att köpa bostad      Att bo i bostadsrätt

flicka_hund@2x.jpg

Tick-small.png Tryggt köp

När du köper din nya bostad från oss gör du det till ett fast pris. Innan du tecknar förhandsavtal behöver du ett lånelöfte från din bank. Banken gör då en personlig prövning och hjälper dig med en boendekostnadskalkyl så att du får överblick på dina boendekostnader. Ikano Bostad ställer borgen för inbetalda förskott och insatser.

Tick-small.png Trygg förening

När du köper en bostad av Ikano Bostad startar vi bostadsrättsföreningen och följer den under det första året. Banken som finansierar bostadsrättsföreningens lån känner väl till föreningens ekonomi. Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två godkända intygsgivare från Boverket. Bostadsrättsföreningen ansvarar för att teckna avtal för den ekonomiska och tekniska förvaltningen.

Tick-small.png Tillträdesskydd

Om du inte kan flytta in på utsatt tillträdesdag kan du efter särskild prövning få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader

Tick-small.png Stabil ekonomi

Finns det någon osåld lägenhet kvar efter tillträde köps den av Ikano Bostad. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter.

Tick-small.png Slutbesiktning

För att du ska känna dig trygg med att allt fungerar innan du flyttar in slutbesiktigas bostaden av en opartisk besiktningsman.

Tick-small.png 2-årsbesiktning

Efter två år görs en 2-årsbesiktning av din bostad. Då kontrolleras om det har uppkommit några garantifel sedan slutbesiktningen.

Tick-small.png Garanti

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år, med undantag för målningsarbeten där den är två år. Du får även fem års garanti på vitvaror.

Det här ingår också när du köper bostad

Snickarhjälp

När du har flyttat in i din nya bostad ingår det en timmes snickarhjälp

Tilläggsförsäkring

I en bostadsrätt måste hemförsäkringen kompletteras med ett bostadsrättstillägg, Det ingår när du köper bostad av oss.

Inredningstips

Du får tips på inredning så att du kan komplettera t.ex. kök och garderober så att de passar dina behov.


Vägen till din nya bostadsrätt

När du köper en bostad av oss kan du göra personliga inredningsval för att sätta din egen prägel på din bostad. Du behöver också signiera vissa avtal. Och självklart besiktar vi din nya lägenhet innan du flyttar in.

 • 1. Bokningsavtal

  När du har valt en bostad tecknar du ett bokningsavtal. Du betalar då en bokningsavgift på 20 000 kr. Nu är bostaden reserverad för dig. Bokningsavgiften, med avdrag för en administrationsavgift på 7 000 kr, betalas tillbaka om du ångrar dig och inte vill gå vidare. Ikano Bostad kan då sälja bostaden till en annan köpare.

 • 2. Förhandsavtal

  Förhandsavtal tecknar du när bostadsrättsföreningen har upprättat en kostnadskalkyl och fått tillstånd att ta emot förskottsbetalningar. När du tecknar förhandsavtal betalar du in ett förskott på 50 000 kr till bostadsrättsföreningen, med avdrag för de 20 000 kr som du tidigare har betalat i bokningsavgift. Nu görs en kreditprövning på dig. Vi vill också att du har ett aktuellt lånelöfte. Lånelöftet skickar du in tillsammans med din ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen.

 • 3. Personliga val

  För att sätta personlig prägel finns det en del personliga inredningsval du kan göra. Vissa är kostnadsfria och för andra tillkommer en kostnad. Du får vår inredningskatalog och ett inredningsmöte med oss för att kunna genomföra dina eventuella val. Du måste göra din beställning av personliga val inom en viss tid.

  Kostnaden för personliga val faktureras med 50 % i samband med beställning. Resterande del faktureras i samband med tillträde. Personliga val regleras i ett särskilt avtal mellan dig och Ikano Bostad.

  Ikano Bostad lämnar garantier på både material och utfört arbete i din bostad. Därför kan du inte själv bidra med material eller utföra arbete i din blivande bostad under byggtiden.

 • 4. Upplåtelseavtal

  Upplåtelseavtal tecknar du så snart bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket och föreningen fått tillstånd att upplåta bostadsrätt. Det sker normalt cirka 2–3 månader innan du ska flytta in. Nu betalar du också en handpenning på 10 % av den totala insatsen. Med avdrag för de 50 000 kr som du redan har betalat.

 • 5. Insatser och avgifter

  Insatser och avgifter framgår av prislista eller av den ekonomiska planen. Årsavgift betalar du månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen.

 • 6. Slutbesiktning

  Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning av din nya bostad. Vid besiktningen närvarar en oberoende besiktningsman, en representant från föreningens styrelse och en representant från Ikano Bostad. Du bör också närvara för att kunna framföra dina synpunkter till besiktningsmannen samt kontrollera dina eventuella personliga val. Eventuella brister noteras och åtgärdas så snart som möjligt.

 • 7. Tillträde och slutbetalning

  Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insatsen vara betald. Innan du får nycklarna i din hand måste du visa ett kvitto på att du har betalat.

Bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du även medlem i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är i själva verket en bostad där du har rätt att bo, men som ägs av föreningen. Det vill säga, du och dina grannar.

Bostadsrättsförening  

Bostadsrättsföreningen är ett slags kooperativ med ursprung i 1900-talets början. Tanken är att medlemmarna äger huset gemensamt. Det är ju tryggt att vara många och kunna dela på ansvaret för underhåll och ekonomi.

Luft och värme

Vad många inte tänker på är att ventilationen styrs centralt. Ändrar du på något som har med ventilationen att göra så kan det påverka hela huset.

Tips och trix

Vad ska du fixa själv i din bostad och vad ska föreningen eller Ikano Bostad göra? I den här filmen går vi igenom några vanliga situationer som kan uppstå i din bostad.

Frihet under ansvar

Som du nog har förstått innebär det stora friheter att bo i bostadsrätt. Du kan byta kök när du vill och du kan vara med och bestämma hur huset ska skötas. Med friheten kommer också ett stort personligt ansvar.

Vad är en bostadsrätt?

Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bostadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten.

Vad är en bostadsrättsförening?

Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, och kan röstas bort, på föreningens årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad som är föreningens.

 • Den första styrelsen

  I en bostadsrättsförening väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för administrationen. Föreningens stadgar bestämmer hur föreningen och styrelsen ska fungera. Det finns även en registrerad finansieringsplan som lägger grunden för bostadsrättsföreningens verksamhet. Den första styrelsen brukar innefatta en eller två representanter från Ikano Bostad och upp till tre externa medlemmar. Styrelsens uppgift är att ta hand om administrationen för huset under byggtiden. Föreningens första styrelse är bara en interimsstyrelse. En ny styrelse väljs av föreningens medlemmar när byggnaden är klar.

 • Ta hand om din bostad

  Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett obegränsat antal förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, eftersom de kan påverka dina grannar.

 • Månadsavgiften

  Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Månadsavgiften betalas i förskott månadsvis, från och med tillträdesdagen.

 • Årsmötet

  Bostadsrättsföreningen har alltid ett årsmöte. Genom att delta i valet av styrelse och lämna förslag och synpunkter har du möjlighet att påverka ditt boende och beslut som ska fattas vid mötet. Du kan säga din mening om månadsavgiften, trapphusstädningen eller miljörummet och du kan hjälpa till att besluta vad som ska finnas på gården - gungor, en utegrill eller kanske en hängmatta?

 • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för:

  • bostadens inre underhåll
  • tapeter
  • målning
  • golv
  • vitvaror i köket
  • tvättmaskin i bostaden
 • Föreningen ansvarar för:

  • fasader
  • yttertak
  • trapphus och hissar
  • vatten- och avloppsstammar
  • ventilation
  • källare och vind
  • elledningar
  • värmesystemet

  Du kan läsa mer om bostadsrättslagen här.

Vill du köpa bostad?

En Ikanobostad är noga genomtänkt från golv till tak för att du ska få ut så mycket som möjligt av ytan.

Ikano Förmån

Ikano Förmån ger dig förtur. Det betyder att du får välja och köpa bostad innan den öppna försäljningen startar.