Våra lokaler

Kommun Malmö
Ort Malmö
Nummer 801-3101
Typ av lokal Kontor, Kontorslokal
Storlek 117 Kvm
Inflyttning Ej fastställt
Kommun Västerås
Ort Västerås
Område Kristiansborg
Nummer 967-3123
Typ av lokal Kontor, Kontorslokal
Storlek 38 Kvm
Inflyttning Enl. överenskommelse