Vi tänker utanför väggarna

Vi vill vara mer än en bostadsbyggare. Därför tänker vi om och tänker nytt och prioriterar inte bara livet i husen utan också runt och mellan. Bäst blir det när vi arbetar tillsammans med våra kunder, kommuner och andra aktörer. Vi vill bidra till bostäder som förenklar människors vardag.

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger och förvaltar vi bostadsområden och bidrar till hållbara stadsdelar. För att skapa levande bostadsområden krävs ett stort engagemang från oss som bostadsutvecklare. Vi måste ägna stor eftertanke åt bostaden utformning och områdets förutsättningar. Med sunt förnuft och enkelhet jobbar vi för att vara en god samhällsaktör och leva efter vårt löfte: på schyssta villkor.

Fakta

Medarbetare:  305 (256)
Ägare:  Familjen Kamprad
Vd: Robert Jaaniste
Bostäder i produktion:  1 650 (1 200)
Hyresrätter: 6 000 (5 900)
Uthyrda lägenheter:  99,7 % (99,9%)
Omsättning:  2 miljarder kr (1,8)
Huvudkontor:  Landsvägen 52, Sundbyberg

Siffrorna gäller 31 december 2016  Siffror i parentes gäller samma datum 2015.

Vi söker mark

Mark och fastigheter i kommunikationsnära lägen är något Ikano Bostad alltid letar efter. Väljer du Ikano Bostad vid din mark- och fastighetsförsäljning får du en partner som värdesätter schyssta villkor, sunt förnuft och enkelhet. Du drar dessutom nytta av Ikanos stora kontaktnät och vår erfarenhet av att bygga åt människor med normala inkomster.

Bengt Öquist

Ackvisitionschef

+46(0)10 - 33 04 459

Lägg till

Våra värderingar

Värderingarna hjälper oss att följa vårt övergripande löfte: på schyssta villkor.

Våra värderingar

Hentverkarna

Ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har ett uppdrag, att göra vardagen enklare för många. Så när världen behöver bli mer hållbar är det vår uppgift att göra omställningen enkel.

Mer om hållbarhet