Framtidens boende

I innovationsprogrammet BoLabb utreder vi framtidens boende. Hur kommer människors livsstilar och behov att se ut, och hur ska vi möta den allt starkare urbaniseringen? Med hjälp av forskning och intervjuer försöker vi hitta nyckeln till framtidens bostäder.

Bättre Plats

Det är inte bara urbaniseringstrenden som ställer nya krav på våra bostäder. Idag lever och umgås vi på helt andra sätt och villkor än tidigare. Kärnfamiljen ersätts allt oftare av alternativa levnadssätt, där det sociala livet kan variera väldigt mycket från vecka till vecka.

Kan vi öka människors livskvalitet med bostäder som utgår från flexibelt umgänge?

Bättre Gemenskap

Vi vill skapa bostadsområden utifrån människors behov och önskemål. Men vad kännetecknar egentligen ett bra bostadsområde? För oss är relationen mellan de boende en viktig del. Genom att skapa förutsättningar för människor att mötas och lära känna varandra, kan vi öka tryggheten och gemenskapen i området.

Kan man skapa bättre bostadsområden genom större gemenskap?

Bättre Nytta

När vi varit borta ett tag så längtar vi hem. Men när är vi hemma? Är det när vi kliver in i hallen, när vi står vid porten eller kanske redan när vi kommer till kvarteret? Genom att dela på ytor och funktioner som vi inte använder hela tiden kan vi utnyttja våra hem mer effektivt, samtidigt som hemmet kan upplevas större.

När våra bostäder blir mindre, hur kan vi skapa ett större område som är "hemma"?