Finansiell information

Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, Mälardalen och Öresundsområdet. Ikano Bostad ingår i Ikano Group och är en del av affärsområdet Fastigheter. Nedanstående fakta baserar sig på 2015 års bokslut.

  • 6 000 lägenheter
  • 1 300 lägenheter under produktion
  • Uthyrningsbar yta: 439 000 kvm
  • Omsättning: 2 miljarder kr
  • Uthyrda lägenheter: 99,7 %
  • Medarbetare: 305

Information om obligationslån

För att bredda finansieringen har Ikano, genom Ikano Bostad Stockholm Holding AB, emitterat ett säkerställt obligationslån på den svenska obligationsmarknaden. Nedan finns publicerad information och ekonomisk rapportering om vårt obligationslån.

Kalendarium

Delårsrapport januari-september 2017

15 november 2017

Bokslutskommuniké för 2017

15 februari 2018

Årsredovisning för 2017

31 mars 2018

Delårsrapport januari-mars 2018

15 maj 2018

Dokument