Hållbarhet på schyssta villkor

Att vara ett hållbart företag är en viktig del av våra värderingar. Genom att arbeta tillsammans och hålla en hög ambitionsnivå skapar vi möjligheter för en bättre och mer hållbar vardag. Det tycker vi är på schyssta villkor.

Ladda ner hållbarhetsredovisningen

Social hållbarhet

Som långsiktig aktör har vi stor möjlighet att påverka och ta ansvar för våra bostadsområden, och vi har lång erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor.  

Miljömässig hållbarhet

Miljömedvetenhet och att minska vår resursanvändning är en viktig del av vår verksamhet. Det är också ett av våra mest prioriterade områden. För oss är smarta lösningar en del av vägen framåt för att minska vår klimatpåverkan.

Ekonomisk hållbarhet

Som stor inköpare i bygg- och fastighetsbranschen tar vi ansvar för våra inköp. För oss innebär hållbara inköp att vi ställer krav på våra leverantörer och arbetar för att motverka korruption i leverantörsledet. 

Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standards på core-nivå. Här hittar du mer information om vår hållbarhetsstyrning, intressentdialog och väsentlighetsanalys.