Ekonomisk hållbarhet

Risken för svart arbetskraft och korruption i leverantörsledet är några av de största hållbarhetsriskerna i bygg- och fastighetsbranschen och riskerna finns i hela värdekedjan.

Schyssta bygget

För oss är det viktigt att alla ska komma hem oskadda från arbetet.  Därför måste alla som ska vistas på någon av våra byggarbetsplatser genomgå vår inskrivningsrutin. Alla leverantörer ska vara godkända av Ikano Bostad och kunna uppvisa ID06. Vårt mål är att det inte ska ske några incidenter eller olyckor på våra byggarbetsplatser. 

Vi tror på att blandade arbetsplatser med kvinnor och män skapar en bättre och säkrare arbetsmiljö och bidrar till fler perspektiv inom verksamheten. Läs mer om vårt initativ Hentverkarna om hur vi arbetar med detta på våra byggarbetsplatser här.

Inköp på schyssta villkor

Påverkan från våra inköp finns i hela värdekedjan. Alla våra inköp ska ske med respekt för våra värderingar, följa tillämpliga lagar och regler och alltid ske på schyssta villkor.

Inom vår byggproduktion arbetar vi mycket med att säkerställa att vi endast anlitar seriösa företag som i sin tur anlitar seriösa underentreprenörer. För att minimera risken för korruption och svart arbetskraft har vi tagit fram ramavtal som följer våra policys och ställer krav på våra leverantörer.


Social hållbarhet

Som långsiktig aktör har vi stor möjlighet att påverka och ta ansvar för våra bostadsområden, och vi har lång erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor. 

Miljömässig hållbarhet

Miljömedvetenhet och att minska vår resursanvändning är en viktig del av vår verksamhet. Det är också ett av våra mest prioriterade områden.

Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standards på core-nivå. Här hittar du mer information om vår hållbarhetsstyrning, intressentdialog och väsentlighetsanalys.