Hälsosam och hållbar vardag

För många är hemmet mer än bara bostaden, det är hela bostadsområdet. Genom att utgå från människan som ska bo i området skapar vi förutsättningar för en hälsosam och hållbar vardag.  

Utifrån områdets förutsättningar

För oss är det viktigt att arbeta utifrån områdets förutsättningar och bidra till en långsiktigt hållbar stadsdelsutveckling. En blandning av upplåtelseformer, närservice, vårdboende, skolor och förskolor och kommersiella lokaler skapar liv och rörelse under dygnets alla timmar.


Tick-small.png  Grön designstrategi

Vi vill skapa gröna och lummiga stadsdelar som våra kunder längtar hem till och som stöttar en hållbar livsstil. Ekosystemtjänster spelar även en viktig roll i arbetet att göra urbana miljöer till en del av det totala ekosystemet och bidrar inte bara till en låg klimat- och miljöpåverkan utan även till hälsa och välmående.

Ekosystemtjänster är en integrerad del i vår designstrategi Keep it simple för att det ska genomsyra all gestaltning av bostäder, bostadsområden och stadsdelar.

Tick-small.png  En enklare vardag 

Innan vi börjar bygga genomför vi alltid en workshop i tidigt skede. Där tar vi fasta på vilka flöden och funktioner som behövs för att skapa förutsättningar för en enklare vardag. Det är en viktig förutsättning för att skapa trygghet och trivsel i ett bostadsområde och som förenklar vardagen när allt som behövs finns i närområdet.

Tick-small.png  Mobilitetslösningar

Det ska vara enkelt att välja bort att äga egen bil. Genom att planera för lösningar som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik och tjänster som bil- och cykelpool kan vi bidra till att minska behovet av att äga och använda bil.

Gemenskap och mötesplatser

När vi utvecklar bostäder och stadsdelar har vi stora möjligheter att skapa gemenskap och främja både fysiskt och psykiskt välmående hos människorna som ska leva och bo där.

För att skapa bra förutsättningar för gemenskap arbetar vi aktivt med att skapa mötesplatser både inne, ute och digitalt. Det kan vara allt från gemensamhetslokaler i bottenplan, till att utforma innergården med plats för vila, lek och umgänge eller en digital boendeplattform som sänker tröskeln för kontakt.


Miljömässig hållbarhet

Vår ambition är att verksamheten ska vara klimatneutrala till 2030.

Schysst och inkluderande

En viktig del av vår dagliga verksamhet är vårt arbete med social hållbarhet.

Hållbarhetsrapportering

. Här hittar du mer information om vår hållbarhetsstyrning, intressentdialog och väsentlighetsanalys.