Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standars på core-nivå. Här hittar du mer information om vår senaste intressentdialog och väsentlighetsanalys.

Hälsosam och hållbar livsstil

Cirkulär och klimatneutral

Schysst och inkluderande

Intressentdialog

En bra och öppen dialog med våra intressenter är viktigt för oss. På det sätter får vi veta vad de förväntar sig av oss och vårt hållbarhetsarbete.

intressedialog-bild-2.jpg

Väsentlighetsanalys

Under 2021 genomförde vi en ny väsentlighetsanalys. Där prioriterade vi de områden som är mest väsentliga för oss att arbeta med och rapportera på i enlighet med GRI Standards.

Våra fokusområden:

  • Hållbara bostäder och områdesutveckling
  • God samhällsaktör och inkluderande bostadsområden
  • Trygghet och trivsel
  • Kundnöjdhet
  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskad miljöpåverkan
  • Miljöcertifierade bostäder
  • Hållbara inköp och motverkande av korruption
  • Hållbart arbetsliv och engagerade medarbetare
  • Mångfald och jämställdhet

Hälsosam och hållbar vardag

Som långsiktig aktör har vi stor möjlighet att skapa förutsättningar för en hållbar vardag.

Miljömässig hållbarhet

Vår ambition är att verksamheten ska vara klimatneutrala till 2030.

Schysst och inkluderande

En viktig del av vår dagliga verksamhet är vårt arbete med social hållbarhet.