Miljömässig hållbarhet

Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av världens koldioxidutsläpp. Att minska vår klimatpåverkan är en av våra viktigaste frågor att arbeta med framåt.

Kvadratsmart = klimatsmart

När vi bygger bostäder bygger vi alltid kvadratsmart och med energisnåla lösningar. Vi arbetar även mycket med att minska vår klimatpåverkan genom energieffektiviseringsprojekt i vårt fastighetsbestånd. Detta resulterar i både lägre boendekostnader och en lägre energiförbrukning. Bra för både plånboken och miljön. 

Materialval med omtanke

Att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt och göra det enklare för våra kunder att dela på saker i vardagen är en av våra stora utmaningar framåt. Framåt kommer vi se över hur vi hanterar avfall i våra bostads- och renoveringsprojekt och hur vi kan bli bättre på att återvinna och återanvända. Vårt mål är att minst 95 procent av produkter och material som används i vår byggproduktion och vid renoveringar och drift i befintligt fastighetsbestånd ska vara A-eller B-klassade enligt SundaHus.

Fokus på klimatet

Vår största klimatpåverkan finns framförallt i två skeden: byggproduktion och fastighetsförvaltning.  Vi är ansluta till Färdplan 2045, bygg- och anläggningsbranschens färdplan som har som mål att ställa om till en hållbar bransch till år 2045. Under 2019 anslöt vi oss även till Lokal Färdplan Malmö (LFM30) som är ett lokalt initiativ i Malmö som har som mål att bygg- och anläggningsbranschen ska vara klimatneutral till 2030. Att minska vår klimatpåverkan är en av våra viktigaste frågor att arbeta med framåt. 


Vårt klimatarbete 

Här nedan kan du läsa om hur vi arbetar för att ställa om till en mer hållbar verksamhet.  

Tick-small.png Ett skönare, grönare Elinegård 

Vid kanten av Limhamns kalkbrott i södra Malmö växer den helt ny stadsdelen Elinegård fram. I utvecklingen av Elinegårds andra etapp använder vi Citylab som är en guide för hållbar stadsdelsutveckling och som är framtaget av Sweden Green Building Council för svenska förhållanden. Citylabs process och metodik underlättar en hållbar stadsdelsutveckling och följer FN:s globala mål för en hållbar utveckling. 

Elinegårds andra etapp kommer att ha en tydlig hållbarhetsprofil. Med utgångspunkt i visionen Ett skönare, grönare stadsliv kommer Elinegård att vara en stadsdel där det är enkelt att leva en hållbar vardag och där social hållbarhet står högt upp på agendan.  

Läs mer om Citylab

Tick-small.png Grönt och skönt i Parken 

I Parken i Malmö bygger Ikano Bostad fyra kvarter som följer BREEAM-SE, ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i Europa. De två första inflyttade kvarteren är certifierade och kvarter tre och fyra är på gång. Fokus ligger på mycket grönska, goda kommunikationer, miljö- och klimatvänliga hus och att skapa goda förutsättningar för ekosystemtjänster som skapar en bättre vardag för människor och djur.  

Läs mer om BREEAM-SE

Tick-small.png Svanen och Miljöbyggnad Silver 

För att ytterligare ta ett kliv i vårt klimat- och miljöarbetet har vi beslutat att Svanenmärka alla våra bostäder från och med hösten 2020 Våra vårdboenden kommer att fortsätta att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och vi kommer att utreda möjligheten att miljöcertifiera vårt befintliga bestånd.  

Tick-small.png Tillsammans - ett grönare Malmö 

Vi är anslutna till Lokal Färdplan Malmö (LFM30) som är ett lokalt initiativ som drivs av branschaktörer verksamma i Malmö. Syftet är att skynda på omställningen till en klimatneutral och fossilfri bygg- och anläggningsbransch i Malmö och genomförandet av Agenda 2030.  

Läs mer om LFM30 

Tick-small.png Omställning i bygg- och fastighetsbranschen 

Tillsammans med fastighetssektorn står bygg- och anläggningssektorn idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Därför har regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram en Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor som vi har anslutit oss till. Just nu håller vi på att ta fram mål och interna färdplaner för hur vi ska arbeta framåt. 

Läs mer om Färdplan 2045


Social hållbarhet

Som långsiktig aktör har vi stor möjlighet att påverka och ta ansvar för våra bostadsområden, och vi har lång erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor. 

Ekonomisk hållbarhet

Som stor inköpare i bygg- och fastighetsbranschen tar vi ansvar för våra inköp. För oss innebär hållbara inköp att vi ställer krav på våra leverantörer och arbetar för att motverka korruption i leverantörsledet. 

Strategi och styrning

Vi rapporterar i enlighet med GRI Standards på core-nivå. Här hittar du mer information om vår hållbarhetsstyrning, intressentdialog och väsentlighetsanalys.