Cirkulär och klimatneutral

Att minska vår klimatpåverkan och ställa om verksamheten är några av våra viktigaste frågor. Vår ambition är att hela verksamheten ska vara klimatneutral till år 2030.

Fokus på klimatet

Att hela verksamheten ska vara klimatneutral till 2030 är ett utmanande mål. Vi har identifierat energi, material, transporter och avfall som vår största påverkansområden på klimatet. Under 2020 tog vi fram vår färdplan för klimatneutralitet. Färdplanen är en del av vår övergripande styrning och kommer att ses över varje år för att säkerställa att vi har rätt aktiviteter på plats. Läs mer om vår färdplan på sida 22 i hållbarhetsredovisningen.

Pilotprojekt radhus

För att nå vårt mål att bli klimatneutrala till 2030 behöver vi utmana hur vi bygger och förvaltar bostäder och göra saker samtidigt som vi lära oss. Ett exempel är vårt pilotprojekt att bygga sexton radhus med 30 procent lägre klimatpåverkan. Vi kommer göra medvetna materialval och till exempel använda oss av trä och andra lätta material istället för betong i fasaden, papp istället för plåt på yttertaket och titta på alternativ till grunden som till exempel klimatreducerad betong.

Svanen och Miljöbyggnad Silver

2020 tog vi beslutet att alla nya bostäder ska Svanenmärkas och alla vårdboenden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Båda miljömärkningarna innebär att våra bostäder och vårdboenden byggs med högt ställda miljökrav och granskas av tredje part.

Läs mer om Svanen här


Vårt klimatarbete 

Här nedan kan du läsa om hur vi arbetar för att ställa om till en mer hållbar verksamhet.  

Tick-small.png  Grönt och skönt i Parken 

I Parken i Malmö bygger Ikano Bostad fyra kvarter som följer BREEAM-SE, ett av de mest använda miljöcertifieringssystemen i Europa. De två första inflyttade kvarteren är certifierade och kvarter tre och fyra är på gång. Fokus ligger på mycket grönska, goda kommunikationer, miljö- och klimatvänliga hus och att skapa goda förutsättningar för ekosystemtjänster som skapar en bättre vardag för människor och djur.  

Läs mer om BREEAM-SE

Tick-small.png  Tillsammans - ett grönare Malmö 

Vi är anslutna till Lokal Färdplan Malmö (LFM30) som är ett lokalt initiativ som drivs av branschaktörer verksamma i Malmö. Syftet är att skynda på omställningen till en klimatneutral och fossilfri bygg- och anläggningsbransch i Malmö och genomförandet av Agenda 2030.  

Läs mer om LFM30 

Tick-small.png  Ett skönare, grönare Elinegård 

Vid kanten av Limhamns kalkbrott i södra Malmö växer den helt ny stadsdelen Elinegård fram. I utvecklingen av Elinegårds andra etapp använder vi Citylab som är en guide för hållbar stadsdelsutveckling och som är framtaget av Sweden Green Building Council för svenska förhållanden. Citylabs process och metodik underlättar en hållbar stadsdelsutveckling och följer FN:s globala mål för en hållbar utveckling. 

Elinegårds andra etapp kommer att ha en tydlig hållbarhetsprofil. Med utgångspunkt i visionen Ett skönare, grönare stadsliv kommer Elinegård att vara en stadsdel där det är enkelt att leva en hållbar vardag och där social hållbarhet står högt upp på agendan.  

Läs mer om Citylab

Hälsosam och hållbar vardag

Som långsiktig aktör har vi stor möjlighet att skapa förutsättningar för en hållbar vardag.

Schysst och inkluderande

En viktig del av vår dagliga verksamhet är vårt arbete med social hållbarhet.

Hållbarhetsrapportering

. Här hittar du mer information om vår hållbarhetsstyrning, intressentdialog och väsentlighetsanalys.