Arbetsområden inom Ikano Bostad

Hos Ikano Bostad finns ett brett spektrum av kunskap samlat - hela vägen från idé till förvaltning. En av fördelarna med det är att vi kan styra byggprocessen. Och hela tiden hitta ännu bättre lösningar för våra kunder!

Bostadsutveckling

Vi initierar affären och leder sedan projekten från ax till limpa. Vi utvecklar hållbara projekt och stadsdelar, startar bostadsrättsföreningar och säljer kvadratsmarta lägenheter. Och nöjda kunder är alltid vårt fokus.

Produktion

Produktion engagerar sig tidigt i alla bostadsprojekt som Bostadsutveckling har initierat. Här ligger ansvaret för att våra hus byggs med jämn och hög kvalitet.

Förvaltning

Förvaltningen har hand om våra hyresgäster och våra hyresfastigheter, såväl förvärvade som egenproducerade. Inom förvaltningen finns ett stort socialt engagemang.

Bostadsutveckling

Ackvisitör

Som ackvisitör är du affärspersonen som ansvarar för att initiera och genomföra förvärv av markområden och enskilda fastigheter som ligger i linje med Ikanos affärsidé och förvärvsstrategi. .

Marknadsområdeschef

Som marknadsområdeschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten inom marknadsområdet - projektens ekonomi och resultat, produkter, personal/bemanning, försäljning samt anskaffning av nya byggrätter.

Projektledare

Som projektledare ansvarar du för bostadsprojektets hela genomförande från och med beslut om projektprogram. 

Projektchef

Som projektchef är du operativt totalansvarig för bostadsprojektet och styr och leder dess aktörer mot att leverera såld produkt. 

Säljledare

Som säljledare är du ansvarig för försäljningsresultat och marknadsföring av tilldelade projekt. 

Kundansvarig

Som kundansvarig är du Ikanos kontaktperson med bostadsrättsköparen och du ansvarar för information, inredningsval och tillträdet. 

Bostadsrättsekonom

Som bostadsrättsekonom (brf-ekonom) ansvarar du för tilldelad bostadsrättsförening; dess bildande, ekonomi och administration. 

Produktion

Yrkesarbetare/hantverkare

Som yrkesarbetare ansvarar du för att leverera ett fackmässigt utfört arbete. 

Arbetschef

Som arbetschef är du regionalt ansvarig för att Ikano Bostads byggproduktion drivs i enlighet med våra rutiner och riktlinjer. 

Platschef

Som platschef är du ansvarig för att leda tilldelat projekt mot ställda mål med avseende på ekonomi, tid och kvalitet. 

Entreprenadingenjör

Som entreprenadingenjör ansvarar du för att säkerställa att tilldelade projekts administrativa och ekonomiska mål uppfylls. 

Kalkylingenjör

Som kalkylingenjör ansvarar du för att projektens kalkyler är riktiga och med rätt innehåll. 

Arbetsledare

Som arbetsledare leder och fördelar du det dagliga arbetet inom det egna projektet. 

Projekteringsledare

Som projekteringsledare är du ansvarig för att leda projekteringen inom Ikano Bostads nybyggnadsprojekt. 

Installationssamordnare

Som installationssamordnare bistår du organisationen i flera olika skeden med din installationskompetens. 

Förvaltning

Fastighetsförvaltare

Som fastighetsförvaltare har du ett helhetsansvar för ditt fastighetsbestånd. Fastighetsförvaltaren leder arbetet i sin grupp och har personalansvar för fastighetsskötare, uthyrare och biträdande förvaltare.

Uthyrare

Som uthyrare sköter du i nära samarbete med fastighetsförvaltaren uthyrningen och hyresadministrationen inom förvaltningsuppdraget. Uthyraren är en ytterst viktig representant för Ikano gentemot hyresgäster och övriga externa intressenter.

Fastighetsskötare

Som fastighetsskötare ansvarar du, i nära samarbete med förvaltare och uthyrare, för den tekniska driften i det tilldelade förvaltningsområdet. Fastighetsskötaren utför besiktningar, ronderingar och åtgärder vid felanmälan.

Stöttande avdelningar

HR

Human Resources stöttar Ikano Bostad i bland annat rekrytering, arbetsmiljö och medarbetar- och ledarskapsutveckling.


IT

Ikano Bostads IT-support stödjer verksamhetens system och utvecklar IT-miljön.


Marknad och kommunikation

Marknads- och kommunikationsavdelningen arbetar med både intern och extern kommunikation gentemot kunder, samarbetspartners och medarbetare.


Ekonomi

Ekonomienheten arbetar med budget och prognoser för alla Ikano Bostads enheter.

Hållbarhet

Ikano Bostad arbetar aktivt med hållbarhet inom alla arbetsområden.

Kollegor

Vi tror på att vara jordnära och att arbeta tillsammans.

Hållbarhet

Vi vill att det ska vara enkelt för människor att leva hållbart i och runt hemmet.

Är vi rätt för dig?

Överväg sju påståenden och se om vi är rätt för varandra.