Hon valde Ikano på grund av värderingarna

Ulrica Altenborg är förvaltningschef och har ett övergripande ansvar för Ikano Bostads fastighetsbestånd i Öresund och Västerås. Hon är chef över förvaltarna och tillsammans ser de till att hyresfastigheterna sköts på ett långsiktigt sätt.

Vad fick dig att välja din nuvarande arbetsgivare framför alla andra?

Värderingarna! Att de stämmer med mina. Och själva arbetsuppgifterna.

När du letar efter ett företag att arbeta för, vilka faktorer tycker du är viktiga?

Långsiktigt ägande och affärsmässighet

Vad gör ditt jobb som förvaltningschef intressant?

Variationen av arbetsuppgifter och att man kan påverka hur vi arbetar.

Var ser du dig själv om två år?

Samma som nu men med fler fastigheter i ansvarsområdet.

Hur är arbetsmiljön på Ikano Bostad?

Mycket bra. Alla bidrar och tar ansvar.

Vad gillar du mest?

Mina kollegor.

Vad skulle kunna bli bättre?

Ännu mer koll på rutiner - det som påbörjats i VSAA.

VSAA står för Vårt Sätt Att Arbeta och är ett sätt för oss att öppet visa hur olika återkommande arbetsmoment går till och se vem som har ansvar för vad. 

Ulrica Altenborg

  • Anställdes i augusti 2013
  • Kontorstid 8 - 17 (flextid)
  • Har en fil. kand. examen i fastighetsvetenskap och en MBA