Några byggreglers inverkan i 8 steg

Här visar vi hur bostaden förändras i 8 steg baserat på några av dagens byggregler.

1. Kapphylla

Krav byggregler

 • Krav på kapphylla med fritt mått 1700 mm framför.

Så påverkas våra bostäder

 • Kapphylla monteras inte men måste redovisas i bygglovsansökan.
 • Mer yta måste läggas i hallen trots att kunderna prioriterar yta i sov- och vardagsrum.
 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större.

Frågor

 • Är det rimligt att ytan i lägenheten måste omfördelas och/eller lägenheten göras större för en kapphylla som aldrig monteras i lägenheten?
 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion?

2. Passager

Krav byggregler

 • Krav på utrymme framför standarddörr vid passager

Så påverkas våra bostäder

 • Mer yta måste läggas i hall/passagen trots att kunderna prioriterar yta i sov- /vardagsrum
 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större

Frågor

 • Är det rimligt att ytan i lägenheten måste omfördelas och/eller lägenheten göras större?
 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion, exempelvis bredare innerdörrar?

 

3. Badrum

Krav byggregler

 • Krav på åtkomst tvättmaskin och torktumlare (TM/TT)

Så påverkas våra bostäder

 • Tvättmaskin och torktumlare måste kunna placeras bredvid varandra trots att kunderna efterfrågar tvättpelare, varvid badrummet behöver göras större
 • Hela lägenheten måste göras 6 kvm större för att rymma ett större badrum

Frågor

 • Är det rimligt att ytan i lägenheten måste göras så mycket större för att torktumlare ska kunna placeras på golvet i badrum?
 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion?

4. Sovrum

Krav byggregler

 • Krav på betjäningsyta i sovrum

Så påverkas våra bostäder

 • Sovrummet måste dimensioneras med betjäningsyta för parsäng
 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större för att rymma ett större sovrum trots att vardagsrummet görs mindre

Frågor

 • Är det rimligt att en fullstor parsäng måste vara utgångspunkt för sovrumsmåtten?
 • Finns det andra mer effektiva sätt att uppfylla eftersträvad funktion med modern teknik (t ex om lyftanordningar enkelt kan monteras i tak)?

5. Kök

Krav byggregler

 • Detaljerade krav på längder för olika delar av köksinredning

Så påverkas våra bostäder

 • Längre diskbänk måste ritas in för lägenheter över 55 kvm
 • Hela lägenheten måste göras 1 kvm större för att rymma en längre diskbänk

Frågor

 • Är det rimligt att köksinredningar styrs i detalj i byggreglerna?
 • Är regelverket verkligen anpassat efter dagens matlagningsvanor?

6. Avskiljbarhet

Krav byggregler

 • Krav på möjlighet att avskilja kök från vardags- rum för lägenheter över 55 kvm

Så påverkas våra bostäder

 • En fiktiv vägg måsteritas in mellan kök och vardagsrum
 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större för att rymma en eventuell framtida vägg för avskiljbarhet
 • Köket måste placeras mot fasad för att uppfylla krav på ljusinsläpp i kök, vilket styr var i huset lägenheten kan placeras

Frågor

 • Är det rimligt att krav ställs på en eventuell framtida avskiljning av kök?
 • Är det rimligt att en teoretiskt placerad inner- vägg ska ritas in och granskas av flera instanser?

7. Buller

Krav byggregler

 • Krav på tyst sida för 50 procent av bostadsrummen i lägenheter över 35 kvm

Så påverkas våra bostäder

 • I bullerutsatta lägen måste lägenheten ritas genomgående
 • Hela lägenheten måste göras 3 kvm större för att kunna placera sovrummet mot annan fasad än kök/vardagsrum
 • Färre lägenheter kan placeras runt ett och samma trapphus, varvid kostnaderna för hiss/trappa/ trapphus nu slås ut på färre antal lägenheter

Frågor

 • Är det rimligt att bullerkrav begränsar antalet lägenheter som kan byggas runt ett trapphus?
 • Kan de lättnader avseende bullerkrav som gäller
 • för lägenheter upp till 35 kvm utvidgas till att omfatta även lägenheter upp till 55–65 kvm?

8. Förvaring

Krav byggregler

 • Krav på tillgänglighet vid förvaring
 • Skjutdörrsgarderober anses inte vara flyttbara ur tillgänglighetssynpunkt, medan separata garderober betraktas som flyttbara

Så påverkas våra bostäder

 • Förvaringen blir mer utspridd, nyttjande av lägenhetsyta till förvaring försvåras
 • För att kunna rita in skjutdörrsgarderober, vilket kunderna önskar, behöver sovrum och hall göras större, varvid vardagsrummet minskar och lägenhets- ytan ökar
 • Hela lägenheten måste göras 2 kvm större för att rita in skjutdörrsgarderober

Frågor

 • Är det rimligt att skjutdörrsgarderober inte betraktas som demonterbara/flyttbara ur tillgänglighetssynpunkt?

Läs mer

Förändra byggreglerna

Vi vill att byggreglerna ses över och uppdateras efter dagens och framtidens behov.

Områdesutveckling

Med sunt förnuft och enkelhet jobbar vi för att vara en god samhällsaktör och leva efter vårt löfte: på schyssta villkor.