Grönska och gemenskap i kvarteret Parken i Malmö

Fri tillgång till lådcykelpool och odlingslådor till alla boende – kvarteret Parken i Västra Hamnen kommer att ge Malmöbor möjligheten att bo hållbart på riktigt. Här finns alla hållbarhetens delar med: ekonomi, miljö och social gemenskap.

Ett av de tydligaste exemplen på vår ambition att bygga hållbart är kvarteret Parken i Malmö. Förutom att själva byggprocessen sker på ett hållbart sätt kommer de boende i kvarteret att få tillgång till odlingslådor, lådcykelpool, cykelverkstad, bilpool och mycket grönska.

– Här gör vi något som verkligen får betydelse för de boende, säger Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad.

Energikrav för framtiden

Husen i kvarteret Parken har tuffare energikrav än vad lagstiftningen kräver. Att vi lyckats uppnå en så pass stor energieffektivitet beror på en rad viktiga åtgärder som vidtogs vid byggnationen:

 • FTX-ventilation
 • Fönster med god energiprestanda
 • God isolering i ytterväggar och tak
 • Tät konstruktion
 • Solfångaranläggning på tak

Hållbar områdesplanering

I bostadsområdet finns en variation av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och lokaler för olika verksamheter. Detta ger förutsättningar för stor mångfald i området. Vi har lagt stort fokus på att skapa förutsättningar för miljömässig hållbarhet i hela närområdet, bland annat genom att anlägga värdefulla biotoper på gården.

Där finns också gemensamma odlingsmöjligheter, som utöver de rent miljömässiga fördelarna skapar en plats för de boende att umgås och lära känna varandra. Något som i sin tur bidrar till ett tryggare närområde.


Klimatsmarta hyresrätter i Hässelby

I lummiga Hässelby Villastad bland radhus och villor har vi byggt nya hyresrätter med miljöcertifiering Silver. Här kan våra hyresgäster leva hållbart - idag och i framtiden.

Som bostadsföretag har vi en stor påverkan på det lokala samhället. När vi bygger, äger och förvaltar fastigheter har vi en långsiktig relation till områdena vi verkar i. Genom att bygga både hyresrätter och bostadsrätter i samma område kan vi bidra till social hållbarhet, eftersom att det blir en större blanding av människor med olika socioekonomisk bakgrund.

För mig är kärnan att framtissäkra. Vi ser en tydlig trend när det gäller elbilar och nu gör vi vad vi kan för att förenkla för människor att leva hållbart. "

Erik Ollman, energiledningsingengör på Ikano Bostad

Bostäder för många

Som bostadsföretag har vi en stor påverkan på det lokala samhället. När vi bygger, äger och förvaltar fastigheter har vi en långsiktig relation till områdena vi verkar i. Vid nyproduktion bygger vi ofta både hyresrätter och bostadsrätter i samma område. Det bidrar till social hållbarhet, eftersom att det blir en större blanding av människor med olika socioekonomisk bakgrund.

Klimatsmarta lösningar

 • Bergvärme
 • Sedumtak
 • Matavfallsinsamling
 • Solceller
 • Laddstolpar för elbilar
 • Källsortering

Flexibelt boende i Gustavsberg

Gustavsberg är en unik stadsdel i Värmdö kommun med anor från 1600-talet. Precis vid hamnen och den gamla porslinsfabriken bygger Ikano Bostad omkring 600 yteffektiva bostäder. Några av våra kunder har redan flyttat in, men hela området förväntas stå klart om ett par år.

Nya sätt att leva ställer nya krav på bostaden

Idag lever och umgås vi på helt andra sätt och villkor än tidigare. Kärnfamiljen ersätts allt oftare av alternativa levnadssätt, där det sociala livet kan variera väldigt mycket från vecka till vecka. För oss är det viktigt att möta framtiden och se till människors varierande behov. Genom innovationsprogrammet BoLabb har vi forskat fram bland annat rörliga väggar och flexibla eluttag – lösningar som underlättar våra kunders vardag. Idag finns resultatet i Gustavsberg, där vi har sålt våra första lägenheter med rörliga väggar, flexibla eluttag och strömbrytare som går till hela bostaden.

I vårt utvecklingsarbete utgår vi från våra kunders behov för att hitta lösningar för dagens och morgondagens boende."

Lotta Sjödin, utvecklingsledare på Ikano Bostad

Konstkakel i entréerna

I flera av våra hus i de gamla porslinskvarteren har trappuppgångarna dekorerats med konstkakel.

Motivet på bilden är mönstret Berså av Stig Lindberg. Från början fanns mönstret på en servis, som under flera år tillverkades i Gustavsberg.

Rörlig vägg med förvaring

 • Väggen är motorstyrd och flyttas med en enkel knapptryckning
 • En "saxlösning" håller ihop den fasta delen med den flexibla väggen
 • Fyra stycken ledspotar tänds när man öppnar lösningen
 • Möjligt att montera och ansluta tv på den rörliga väggen

Kommande projekt

 • Kungälv, Göteborg

  Under 2015 tecknade Ikano Bostad ett strategiskt samarbetsavtal med Kungälv kommun för att skapa cirka 500 nya bostäder under perioden 2017­-2022. Utöver detta kommer Ikano Bostad och kommunen att arbeta tillsammans med ett långsiktigt program för social hållbarhet.

  Här kan du läsa mer

 • Hagastaden, Stockholm

  I Stockholms nyaste stadsdel bygger vi ett tio våningar högt tornhus med utsikt över Norra Stadsparken och ett klassiskt lamellhus. Totalt kommer det att bli 62 yteffektiva lägenheter. Vi har också gjort utrymmen för butiker och andra verksamheter i husens bottenplan, för en levande stadsmiljö.

 • Telestaden, Stockholm

  Mitt i Farsta pågår planeringen av en av våra största satsningar någonsin. Det som en gång var Televerkets huvudkontor förvandlas till Telestaden. Här planerar vi tillsammans med Rikshem för 3000 bostadstäder.

  www.telestaden.se

 • Årstahusen, Stockholm

  Ett industriområde mellan Liljeholmskajen och Årsta håller just nu på att omvandlas till en helt ny stadsdel, som vi kallar Årstahusen. I Årstahusen vill vi hämta kraft ur det bästa från det svenska folkhemmet; tryggheten, värnandet om varandra och vi­-känslan. Våra cirka 900 lägenheter kommer att blandas med förskolor, skolor, handel och ett rikt kulturliv.

 • Gränby, Uppsala

  I Gränby arbetar vi tillsammans med föreningen Ljusare framtid. Det är en förening som arbetar med ungdomar i området som behöver extra stöd. I området har vi börjat bygga 122 lägenheter och ytterligare 120 är planerade under 2017.

Vi söker mark

Mark och fastigheter i kommunikationsnära lägen är något Ikano Bostad alltid letar efter. Väljer du Ikano Bostad vid din mark- och fastighetsförsäljning får du en partner som värdesätter schyssta villkor, sunt förnuft och enkelhet. Du drar dessutom nytta av Ikanos stora kontaktnät och vår erfarenhet av att bygga bostäder som många har råd med.

Bengt Öquist

Ackvisitionschef

+46(0)10 - 33 04 459

Lägg till

Bättre Plats

För att kunna möta människors behov behöver vi bygga smartare och mer flexibelt.

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har ett uppdrag, att göra vardagen enklare för många. Så när världen behöver bli mer hållbar är det vår uppgift att göra omställningen enkel.

Mer om hållbarhet

Våra värderingar

Värderingarna hjälper oss att följa vårt övergripande löfte: på schyssta villkor.

Våra värderingar