Våra värderingar

Tre grundläggande värderingar styr all verksamhet på Ikano Bostad: att våga gå vår egen väg, att arbeta tillsammans och att vägledas av sunt förnuft och enkelhet. Dessa värderingar hjälper oss att följa vårt övergripande löfte till kunden: på schyssta villkor.

Kunder, samarbetspartners och medarbetare ska vilja välja oss för vad vi står för. Genom att leva våra värderingar fortsätter Ikano Bostad att vara det värderingsstyrda företaget som sticker ut på bostadsmarknaden.

På schyssta villkor

På schyssta villkor betyder att det finns rätt balans mellan parterna när det gäller risker, arbete och vinster. Det betyder också att vi ska vara öppna och tydliga i vårt sätt att göra affärer. Det handlar om att vara tillgänglig och pålitlig, att leverera det som utlovats och att göra det i rätt tid.

Schyssta villkor för mig i mitt arbete innebär att använda ett affärsmannaskap som baseras på helhetsyn, kompetens, långsiktighet och sunda affärsrelationer. Det innebär också att jag i mitt arbete försöker hitta den bästa totallösningen för våra kunder, företaget, marknaden och även samhället. Att ta ansvar."

Linda Berg, inköpschef

Våga gå vår egen väg

Med friheten att utmana etablerade mönster förväntas vi också bidra till nya och bättre lösningar. Att söka nya vägar att lösa de små problemen som vi alla stöter på i vardagen.

"Denna värdering är en av anledningarna till att jag började jobba på Ikano Bostad – att jobba på ett företag där man uppmanas att ifrågasätta och tänka i nya banor. I mitt arbete handlar det om att lyssna på våra kunder, ta deras behov på allvar och verkligen anstränga oss att hitta lösningar som hjälper dem i deras vardag. Att våga ta ställning, satsa och förändra ordentligt. Det är vad detta handlar om för mig."

Lotta Sjödin, konceptutvecklare

Arbeta tillsammans

Alla har kunskap, erfarenhet och goda idéer som vi kan dra lärdom av. Att göra misstag måste vara tillåtet så länge vi lär oss av dem och gör vårt bästa för att rätta till dem.

"För mig är det viktigt att vi kan utnyttja varandras kunskaper och utvecklas som både grupp och individer. Det bästa med arbetet är att se hur vi kan samarbeta."

Dalmar Nur, fastighetsskötare

Sunt förnuft och enkelhet

Att stå med båda fötterna på jorden hjälper oss att göra realistiska bedömningar. Ikano Bostad ser möjligheter, men vågar också avbryta aktiviteter som inte har någon framtid. Sunt förnuft innebär en praktisk inställning och en kostnadsmedvetenhet.

"För mig är enkelhet att Ikano Bostad har korta beslutsvägar och att medarbetare vågar ta beslut och ansvara för sina handlingar ute i verksamheten. Synen på kunder, affärer och arbetskollegor bottnar i en medmänsklighet. Något vi värnar om. Det är så vi vill uppfattas och bedriva vår verksamhet. Detta tillsammans med högt i tak och tillit inom organisation skapar ett bra utrymme för den enskilda medarbetaren att också arbeta efter sin inre kompass; det sunda förnuftet."

Erik Ihse, projektchef

Jobba hos oss

Vi tror att det är bra att vara jordnära, ha roligt, samarbeta och göra skillnad.

Hitta ditt nya jobb

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har ett uppdrag, att göra vardagen enklare för många. Så när världen behöver bli mer hållbar är det vår uppgift att göra omställningen enkel.

Mer om hållbarhet

Hentverkarna

Ett snickarlärlingsprogram för kvinnor. Vi tror på att blandade arbetsplatser ger en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv.

Läs mer