Omtanke + nytänk = omtänk 

Vi är mer än ett bostadsföretag. Vi tänker utanför väggarna. Vi tänker om.