Villkor Ikano Förmån

Som medlem i Ikano Förmån har du möjlighet att gå före i kön och köpa en bostad innan den släpps till öppen försäljning.

Medlemskap i Ikano Förmån

För att bli medlem behöver du vara minst 18 år. Medlemsdatumet är det som avgör din turordning när du vill köpa en ny bostadsrätt av Ikano Bostad. Medlemskapet i Ikano Förmån är personligt men kan överlåtas till make/maka, registrerad partner, sambo och hemmaboende barn. Du ansvarar själv för att lämnade uppgifter är korrekta och att de uppdateras vid ex flytt, byte av mailadress eller telefonnummer.

Det här får du som medlem

  • möjlighet till förtur i våra kommande bostadsrätter
  • tillgång till Mina sidor där du kan hantera dina intresseanmälningar och köpanmälningar.
  • digitalt månadsbrev till din mejl om våra nya bostadsprojekt
  • medlemserbjudanden

Uppsägning av medlemskapet

Medlemskap i Ikano Förmån gäller tills vidare. Om du vill avsluta ditt medlemskap i Ikano Förmån kontaktar du kundservice på telefonnummer: 010-330 44 00. Vid avslut raderas alla personuppgifter om dig som finns för att fullfölja medlemskapet. Eventuell information om dig som rör köp av bostad finns kvar för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig och bostadsrättsföreningen.

Köp med förtur till Ikano Bostads nya bostadsrätter

Som medlem i Ikano Förmån får du förtur till Ikano Bostads nya bostadsrätter och kan köpa din lägenhet innan den allmänna försäljningen startar.

  • Förturen gäller för köp av bostadsrätt i kommande bostadsrättsprojekt.
  • Förturen är personlig men kan överlåtas till make/maka, registrerad partner, sambo och hemmaboende barn.
  • Som medlem i Ikano Förmån får du Ikano Bostads månadsbrev via e-post. Där får du information om våra kommande bostadsrätter som du kan få förtur till. Du hittar även alla våra kommande bostadsrättsprojekt på vår sajt.

Köpanmälan

För att få förtur till våra kommande bostadsrättsprojekt använder du Mina sidor för Ikano Förmåns medlemmar på vår hemsida. Ett digitalt månadsbrevbrev markerar starten för försäljning med förtur. Efter säljstart kan du under en begränsad period göra köpanmälan för de bostäder du är intresserad av. Det spelar ingen roll när i perioden du gör din anmälan. Anmälan är inte bindande.

Turordning

När förtursperioden gått ut görs turordningen upp. Turordningen för köp av ny bostadsrätt baseras på medlemsdatum i Ikano Förmån.

Teckna avtal

Du som har gjort en köpanmälan i tid blir inbjuden till att teckna avtal enligt turordningen. Detta innebär att medlemmen med längst medlemskapstid i Ikano Förmån har rätt att välja bostadsrätt först, förutsatt att köpanmälan gjorts i tid på Mina sidor.

I undantagsfall förbehåller sig exempelvis kommunerna att tilldela en viss del av bostadsrätterna i ett område.

Mina sidor

Du får tillgång till Mina sidor direkt när du registrerar dig som medlem i Ikano Förmån via vår hemsida. På Mina sidor kan du hålla koll på dina intresseanmälningar, uppdatera dina uppgifter, se din aktuella kötid i Ikano Förmån och ta del av medlemserbjudanden.

Du måste vara inloggad på Mina sidor för att kunna göra en köpanmälan.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter